Jakie będzie wsparcie suszowe?

Izby Rolnicze zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pytaniem, jakie działania podejmuje ministerstwo w zakresie wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną suszą. Krajowa Rada Izb Rolniczych zapytała również o procedury szacowania strat, które pozwolą na sprawniejsze sporządzanie dokumentów.

Ministerstwo odpowiedziało, że susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla gminy są niższe od wartości krytycznych KBW.

W dalszym ciągu jednak nie wiemy, co w sytuacji znanej z lat ubiegłych, gdy punkty pomiarowe są np. na tyle oddalone od siebie, że pokazują nieprawdziwy obraz sytuacji. Z „wystarczającym” KBW pomimo oczywistej suszy spotykali się rolnicy z całego kraju.

Resort poinformował również, że aktualnie finalizowane są prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

W piśmie z ministerstwa znalazła się również sugestia, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.

Minister odpowiedział rolnikom, że formą zabezpieczenia przed skutkami suszy są ubezpieczenia. „W roku bieżącym ubezpieczenie od ryzyka suszy posiada 1 754 rolników, którzy ubezpieczyli od ryzyka strat spowodowanych przez suszę uprawy na powierzchni 53 261 ha. Jednocześnie wznowione zostały prace nad wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”, czytamy w dokumencie przysłanym z resortu.

IRwO, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *