Jaki jest kierunek rozwoju polskiej branży nasiennej?

W dniach 21-22 czerwca 2018 r. Polska Grupa Nasienna oraz przedstawiciele sekcji traw z Polskiej Izby Nasiennej spotkają się, aby rozmawiać o przyszłości rynku producentów nasion.
Hodowla Roślin Bartążek Grupa IHAR, która będzie gospodarzem spotkania, zaprezentuje wyniki badań hodowli twórczej nowych odmian oraz przedstawi plan inwestycyjny i nową strategię rozwoju marki Hodowli Roślin Bartążek.

Spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie dalszego rozwoju polskiego rynku produkcji nasion traw.
Jak mówią przedstawiciele Polskiej Grupy Nasiennej – Środowisko musi zastanowić się nad wspólną strategią dotyczącą promowania żywienia paszami objętościowymi z traw. Niezbędne jest wypracowanie zasad wspólnej polityki jakościowej przy prowadzeniu skupu nasion traw i drobnonasiennych na terenie Polski. W szczególności przy produkcji mleka należy uświadomić rolników i konsumentów, aby poszukiwali towaru, który opiera się na systemie żywienia trawami. To samo dotyczy również polskich hodowców gęsi, bydła mięsnego i baraniny.

Badania naukowe dowodzą, że wiele substancji aktywnych i prozdrowotnych, w tym witamina A + E mające w swoim działaniu zapobieganie chorobom nowotworowym, w sposób doskonały przenoszą się z trawy do organizmu zwierzęcego i również produktów takich jak sery i twarogi. Są to czynniki, które wyróżniają trawy na tle wszystkich innych pasz objętościowych. W szczególności jest to strategiczna przewaga nad paszami objętościowymi z kukurydzy. Żywienie mieszankami traw jest najtańszym sposobem suplementacji organizmu zwierząt, a następnie wspierania suplementacji organizmu człowieka.

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swoje działania grupa chce zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję polskiego nasiennictwa. Działania grupy skierowane są do trzech głównych grup odbiorców: organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby wypracować wspólne działania mające na celu promocję polskich nasion, rolników – w zakresie budowania świadomości znaczenia polskich nasion dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych, którzy  zaangażują się we wspólną inicjatywę.
Więcej informacji na www.polskagrupanasienna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *