Jaki budżet UE na lata 2021 – 2027?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych odniósł się do przyjętego budżetu UE na 2021-27.

Osiągnięto porozumienie ws. Projektu budżetu UE na 21 – 27 r, który wynosi 1,8243 bln euro i został
podzielony na dwie części.
a) Next Generation EU – europejski instrument naprawczy sięgający 750 mld euro z
ograniczonych czasem obowiązywania (lata 2021-2023), to jest, trzy lata zamiast
zaproponowanych na początku czterech; będzie stanowił uzupełnienie WRF;
b) WRF na lata 2021-2027 sięgające 1,0743 bln euro, czyli o 5,6% mniej niż we wniosku
przedstawionym przez Komisję 2 maja 2018 r.
Proszę zauważyć, że 750 mld Euro jest kwota wygasającą do 2023 r i jest podzielona 390 mld euro
środki na dotacje oraz 360 mld euro na pożyczki, co do ogólnej kwoty nie ma zmian do poprzedniej
propozycji natomiast jej podział na pożyczki został zwiększony o 110 mld euro.
TRZEBA PAMIETAĆ, ŻE UNIA ZACIĄGNIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE BĘDĄ SKUTKOWAĆ W
NASTĘPNYCH BUDŻETACH PO 2027 R
Komisja zostanie upoważniona do zaciągnięcia w imieniu Unii pożyczki w wysokości 750 mld euro na
rynkach kapitałowych o precyzyjnie określonych limitach wielkości, czasu trwania i zakresie, a ich
spłata zacznie się od 1 stycznia 2027 r. także trzeba mieć świadomość, że środków w następnych
latach po 2027 r będzie mniejsze.
Aby ułatwić spłatę środków pozyskanych na rynkach finansowych UE BEDZIE SZUKAĆ
DODATKOWYCH DOCHODÓW BĘDĄ TO DOODATKOWE PODATKI.
 Podatek od odpadów z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi obowiązujący od
1 stycznia 2021 r.;
 Rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami na sektory transportu morskiego i
lotniczego – by generować 10 mld euro rocznie;
 Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – by 5 do 14
mld euro rocznie. Mechanizm ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.;
 Opłata cyfrowa nałożona na spółki, których całkowite roczne obroty przekraczają 750 mln
euro, by wygenerować do 1,3 mld euro rocznie;
 Inne zasoby własne w oparciu o operacje spółek, które odnoszą ogromne korzyści dzięki
unijnemu rynkowi jednolitemu, co mogłoby pozwolić zebrać, zależnie od opracowania, ok.
10 mld euro rocznie; Potencjalnie częścią tego programu mógłby być podatek od transakcji
finansowych.
Ostateczne porozumienie w sprawie WRF na lata 2021-2027 stanowi 1,0743 bln euro wyrażone w
cenach stałych z 2018 r.
Zachwyt nowym budżetem na lata 21 -27 nie napawa optymizmem.Jak widać budżet będzie zmniejszony a jedynie Unijna administracja publiczna wzrosła do kwoty
ponad 73 mld euro i będzie stanowiła 6,8% całego budżetu UE.
Powstaje drugi ważny dokument dla rolników i rolnictwa to tzw. „Zielony ład” ja nazwałbym go
„Zielonym bałaganem”
Tyle się mówi o tzw. zielonym ładzie, w którym przypomnijmy:

Wycofanie 50 % środków ochrony roślin.

Wycofanie 20 % nawozów.

Odłogowanie 10 %

25 % tzw. produkcji eko do 2027 r

To oczywiście nie wszystkie wymysły UE
To tu rodzi się pytanie jak się ma kwota poniżej na ochronę środowiska.?
Jeżeli chodzi o – zasoby naturalne i środowisko – w ostatecznym porozumieniu zaproponowano
większe przydziały na 1 i 2 filar w porównaniu do wstępnego wniosku w sprawie WRF z 2 maja 2018
roku. Jednak cały czas jest to o 9,4% mniej w porównaniu z obecnym poziomem wsparcia.
Tak dużo mówimy o jednolitym rynku, innowacji i cyfryzacji a tu, co zmniejszamy o 33,5 mld euro na
to działanie a innowacja miała być kluczem do sukcesu, czyli mówimy, co innego a robimy inaczej.
Na dopłaty bezpośrednie będzie w Polsce 21,7 mld euro – było 23 mld euro źródło Farmer.pl
Duże obietnice i deklaracje jeszcze większe rozczarowanie – nasza przyszłość rolnictwa i rolników nie
rysuje się najlepiej.

Tadeusz Szymańczak
Rzecznik Prasowy PZPRZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *