Jaka składka KRUS?

KRUS przypomina o składce na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r. Termin jest do końca października.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

    12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
    24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
    36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
    48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

    rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 paździe

Wymiar kwartalnych składek  

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika

rnika 2019 r.
    pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

Wymiar kwartalnych składek  

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *