Jaka odmiana – jaki plon?

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaka w doświadczeniach porejestrowych.

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w latach 2015-2017, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych. Odmiany w tabelach przedstawiono odrębnie dla poszczególnych kierunków użytkowych i wydzielonych grup wczesności. W tabelach odmiany jadalne uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego, natomiast skrobiowe wg malejącego plonu skrobi w roku 2017 lub latach poprzednich. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, przyjęty przez organizacje międzynarodowe, który oznacza miejsce wyhodowania odmiany.

Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Ziemniak 2017.

Raport jest do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *