Jaka była data wystąpienia suszy?

W odpowiedzi na przekazywane przez samorząd rolniczy sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy, resort rolnictwa i rozwoju wsi przypominał, że:

    komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW;
    przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, na podstawie informacji producenta rolnego, na stronie 3 protokołu szacowania szkód.

Regulacje te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 poz. 187, z późn.zm.). Zgodnie z  § 5  ust. 5 rozporządzenia protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór protokołu szacowania szkód znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *