Jaka będzie reforma WPR po 2020 roku?

W ostatnim tygodniu października 2017 r. odbyły się trzy z czterech Konferencji pn „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”, które realizowane były w ramach konkursu centralnego KSOW. Udział w Konferencji wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych z większości województw w Polsce, a także przedstawiciele samorządów i branżowych związków rolniczych.

Ostatnie Konferencje odbyły się w następujących lokalizacjach:

– 25.10.2017 r. w Łomży – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego,

– 27.10.2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego,

– 29.10.2017 r. w Boguchwale – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Podczas Konferencji omawiana tematyka skierowana była bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów programu rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z ramowym programem Konferencji umówiono Ewolucję WPR – ważniejsze etapy rozwoju WPR, WPR na lata 2014-2020 oraz dokonano przeglądu najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie 2020+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *