Jak zwalczać chwościka bez ryzyka odporności?

ARMURE 300EC i SPYRALE 475EC – nowe narzędzia w strategii antyodpornościowej zwalczania chwościka burakowego.

Chwościk burakowy obserwowany jest w Polsce każdego roku ale z różnym nasileniem. Na występowania choroby istotny wpływ mają warunki pogodowe (wysoka temperatura oraz częste opady atmosferyczne) w okresie od lipca do września. Ograniczanie występowania chwościka buraka polega na właściwym doborze odmian, zmianowaniu oraz stosowaniu fungicydów. Większość obecnie zarejestrowanych fungicydów do zwalczania chwościka burakowego zawiera te same, od lat stosowane substancje aktywne. Z badań prowadzonych w latach 2011-2013 wynika (źródło: prof. J.Piszczek, Instytut Ochrony Roślin, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu), że grzyb Cercospora beticola wywołujący chwościk wytworzył odporności na te substancje. W zależności od regionu kraju wygląda to następująco:
epoksykonazol – do 57,1% odpornych izolatów grzyba na tę substancję
tebukonazol – do 71,4% odpornych izolatów grzyba
tiofanat metylowy – do 100% odpornych izolatów grzyba

Jak pokazują przeprowadzone przez firmę Syngenta doświadczenia w ostatnich latach zagranicą oraz w Polsce, fungicydy ARMURE 300EC i SPYRALE 475EC wyznaczają nowy poziom ochrony. Są to nowe substancje aktywne, po raz pierwszy stosowane w Polsce do ochrony buraka cukrowego, dające silną ochronę przeciwko chwościkowi i mączniakowi buraka. Zawarte w nich substancje aktywne mają działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Preparat charakteryzuje się krótkim okresem karencji.

ARMURE 300EC

Substancje aktywne:
150 g/l difenokonazol (grupa triazoli)
150 g/l propikonazol (grupa triazoli)
Dawka – 0,6 l/ha
Stosowanie najlepiej zapobiegawczo bądź przy pierwszych objawach
Bardzo krótki okres karencji – 21 dni
Ze względu na działanie zapobiegawcze jak i interwencyjne może być stosowany zarówno na pierwsze, jak i późniejsze zabiegi.

SPYRALE 475EC
Substancje aktywne:
375 g/l fenpropidyna ( grupa morfolin)
100 g/l difenokonazol (grupa triazoli)
Dawka – 1 l/ha
Stosowanie najlepiej zapobiegawczo bądź przy pierwszych objawach
Krótki okres karencji – 28 dni
Ze względu na działanie zapobiegawcze jak i interwencyjne może być stosowany zarówno na pierwsze, jak i późniejsze zabiegi.
Zawartość fenpropidyny z grupy morfolin wzmacnia skuteczność fungicydu w zwalczaniu mączniaka burakowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *