Jak sypały rzepaki? Wyniki badań COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych.

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 14 sierpnia 2017 roku), badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Dla odmian nowych, zarejestro wanych w roku 2017, przedstawiono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych. Informacja obejmuje również
 wyniki plonowania 9 odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych.

W opracowaniu pominięto odmiany z Krajowego rejestru (KR), które nie były badane w trzech ostatnich latach (ich wykaz zamieszczono w objaśnieniach pod tabelą). Badania prowadzono stosując przeciętny poziom agrotechniki, przy ograniczonym stosowaniu fungicydów i regulatorów wzrostu. Wyniki plonowania pochodzą z 25 doświadczeń; w przypadku trzech doświadczeń wyniki zdyskwalifikowano po zbiorze. W tabeli 1 zamieszczono wyniki plonowania odmian średnio dla kraju w latach 2017, 2016 i 2015, natomiast w tabeli 2 podano plon nasion odmian w poszczególnych rejonach kraju w roku 2017. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%.

Odmiany w tabelach uszeregowano w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), a następnie według malejącego plonu w roku 2017 lub w latach 2016 i 2015 (w przypadku odmian niebadanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym). Dwuliterowy kod państw przy nazwach odmian oznacza kraj wyhodowania odmiany. Wyniki z roku 2017 mają charakter wstępny, dlatego po dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Rośliny oleiste.

Raport jest do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *