Jak sprawdzić czy spełnisz kryteria RHD i małego przetwórstwa?

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Nabór wniosków dla rolników od  31 stycznia do  1 marca 2019 r.

Pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, opracowali bardzo proste narzędzie pozwalające na szybkie lecz orientacyjne sprawdzenie możliwości ubiegania się o dotację na inwestycje w ramach ogłoszonego przez ARiMR naboru wniosków dla rolników podejmujących prowadzenie działalności w zakresie „małego przetwórstwa”  jak i prowadzących lub podejmujących działalność dotyczącą „rolniczego handlu detalicznego” (RHD).

Aplikacja w programie Excel pozwala na bardzo szybkie obliczenie i sprawdzenie podstawowych kryteriów dostępu do poddziałania, w tym obliczenie liczby punktów do określenia dostępu do aplikowania o środki inwestycyjne.

Aplikację wykorzystujemy do celów szkoleniowych i własnego, orientacyjnego sprawdzenia dostępu do wymienionego naboru wniosków. Nie jest ona także dokumentem – załącznikiem, który składamy razem z wnioskiem.

Dodatkowo zamieszczamy także do pobrania ogólną informację, która pozwoli rolnikom na zdefiniowanie swojej sytuacji i charakteru ubezpieczenia w KRUS np: – „z mocy ustawy i w pełnym zakresie”, czy na wniosek –  „w pełnym zakresie”, czy warunki prowadzenia działalności pozarolniczej na tzw. – „podwójnym KRUSie”. Materiał do pobrania w pliku pdf.

Aplikacja .xlsx jest do pobrania i zainstalowania na komputerze użytkownika. Pamiętajmy o włączeniu makr. Nie jest ona także „zabezpieczona” – co pozwala na jej modyfikację, ale trzeba też uważać by nie spowodować utraty niektórych jego funkcjonalności.

Aplikacja do obliczania kryteriów dostępu do przetwórstwalink zewnętrzny

KRUS 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *