Jak skutecznie zwalczać chwościka?

Obecne warunki pogodowe sprzyjają szybkiemu rozwojowi chwościka buraka. Zwalczanie tej choroby jest najbardziej skuteczne, gdy pierwszy oprysk zostanie wykonany najpóźniej w początku wystąpienia fazie infekcji. O skuteczności zwalczania chwościka buraka oprócz terminu zabiegu decydują też takie czynniki jak:

  • substancje aktywne zawarte w preparacie i wysokość dawki
  • rodzaj rozpylaczy
  • ilość i jakość wody
  • dodatek adiuwanta

Adiuwant należy aplikować do wody w pierwszej kolejności w celu zmiany jej właściwości tj. zmniejszenia twardości i obniżenia wartości pH. Następnie dopiero wlewamy do zbiornika fungicyd i np. nawóz zawierający miedź. Zastosowanie adiuwanta i nawozu miedziowego zdecydowanie zwiększa skuteczność zwalczania chwościka buraka, co zostało udowodnione w roku ubiegłym w doświadczeniach  ścisłych.

W celu pokrycia dokładnie całej powierzchni liści cieczą roboczą zalecamy zastosować rozpylacze o rozmiarach 02-03 oraz ilość wody w zakresie min. 250-300 l/ha.

Fungicydy systemiczne należy stosować tylko wtedy, gdy liście posiadają turgor. W przypadku bardzo wysokich temperatur powietrza rośliny odzyskują pełen turgor najczęściej późnym wieczorem lub w nocy. Bardzo skuteczne są także zabiegi wykonane wcześnie rano – przy niewielkiej rosie. Oprysk należy tak zaplanować, aby min. 2 godz. po wykonaniu nie wystąpiły opady deszczu.

LIZ.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *