Jak przygotować się na nowe wyzwania rynkowe w branży agro

W czasach silnej konkurencji oraz dynamicznych zmian w gospodarce, przedsiębiorca, pracując nad wprowadzaniem na rynek nowego produktu lub usługi, powinien uważnie obserwować trendy. Tylko wtedy można zauważyć zmianę i wcześniej na nią zareagować, wyprzedzając konkurencję. Zmiany nie omijają również sektora rolno-spożywczego. Z myślą o przedstawicielach tej branży Bank BGŻ BNP Paribas przygotował Trendbook, czyli innowacyjne spojrzenie na przyszłość sektora Agro z perspektywy ekspertów: badacza trendów, naukowca, konsumenta, bankowca, innowatora, biznesmena oraz futurologa.

Trendbook to unikalna publikacja na polskim rynku, która powstała dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Banku BGŻ BNP Paribas oraz ekspertów: Natalii Hatalskiej, Małgorzaty Bonikowskiej, Julii Izmałkowej, Krzysztofa Klincewicza, Marcina Maja oraz Kacpra Nosarzewskiego. Publikacja ma na celu zrozumienie tego, co stanowi trend w XXI wieku, jak ułatwić przedsiębiorcom komunikację z nowym pokoleniem konsumentów oraz w jaki sposób wskazać kierunek rozwoju planowanej inwestycji.

– Jako pionier w finansowaniu klientów z sektora rolno-spożywczego z najbardziej kompleksową ofertą produktów i usług dla tej grupy, uważnie obserwujemy sytuację w rolnictwie, by móc elastycznie i innowacyjnie reagować na pojawiające się potrzeby klientów i zmiany sytuacji. Dlatego prezentujemy interdyscyplinarną publikację, która pozwoli wszystkim lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania – powiedział Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Struktura Trendbooka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia wyzwania współczesnej gospodarki, a także zestawia trendy, które będą obowiązywać w otaczającej nas społecznej, politycznej i ekonomicznej rzeczywistości. Drugi rozdział opisuje sposób komunikacji w dobie digitalizacji i zmienności zachowań oraz oczekiwań nowego pokolenia konsumentów.

– Nie można budować wspaniałej przyszłości bez genialnej zdolności obserwacji teraźniejszości. Będziemy konsekwencją tego, co myślimy, w co wierzymy i co robimy tu i teraz – wyjaśnia Julia Izmałkowa, psycholog i dyrektor agencji badawczej IZMAŁKOWA.

W trzeciej części trendbooka scharakteryzowano bankowość XXI wieku. – Bankowość będzie online, bankowość będzie mobilna, będzie korzystała z nowoczesnych technologii tak samo, jak robią to inne branże. Nowopowstała branża fintech będzie stymulować rozwój technologiczny banków tradycyjnych i odpowiadać na realia permanentnej cyfrowej rewolucji. Obserwujemy już teraz rosnącą rolę „robo-advisers” – automatycznych doradców inwestycyjnych, a także znaczenie analizy danych, które przy umiejętnym zarządzaniu i selekcji pozwolą bankom lepiej zarządzać ryzykiem, odpowiednio profilować klientów, przygotowywać adekwatną ofertę produktową, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów – wyjaśnia Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Czytając kolejny rozdział odbiorca dowie się m.in. o czwartej rewolucji przemysłowej. Ostatnia część publikacji jest źródłem wiedzy m.in. na temat rolnictwa smart oraz sposobu na znalezienie nieznanej przestrzeni rynkowej. Trendbook zamyka komentarz futurologa, który pokrótce wyjaśnia, jak wyciągać wnioski z trendów, pozytywnie odróżnić się od swoich konkurentów i nauczyć się technik „zarządzania przyszłością”.

– Firmy, które jedynie biernie obserwują pojawiające się trendy ryzykują przegraną. Trendbook Banku BGŻ BNP Paribas jest zachętą dla przedsiębiorców z polskiego sektora agro, aby podjęli własne działania zmierzające do identyfikacji i wykorzystania możliwych punktów zwrotnych w branży. Potencjał innowacyjny branży jest duży. Zarządzanie przyszłością tych firm niekoniecznie musi oznaczać pójście za trendem – czasami przeciwna strategia prowadzi do sukcesu. Niezbędny jest jednak świadomy wybór strategiczny, wsparty ekspercką wiedzą i metodami foresightu strategicznego – przekonuje Kacper Nosarzewski, członek zarządu firmy doradczej 4CF.

Trendbook jest wydawnictwem towarzyszącym Agrokonferencji 2017 „Agro trendy – nowy wymiar biznesu” organizowanej dla klientów Banku BGŻ BNP Paribas oraz przedstawicieli branży rolno-spożywczej. To przestrzeń do merytorycznej dyskusji i poruszenia tematów aktualnych i istotnych dla producentów, przetwórców, dostawców i dystrybutorów. Przez 12 lat Agrokonferencja stała się ważną platformą wymiany poglądów, w rzeczowej i przyjaznej atmosferze.

Partnerem merytorycznym publikacji jest ośrodek dialogu i analiz THINKTANK.

Trendbook Bank BGŻ BNP Paribas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *