Jak pobrać próbki do badań kontrolnych?

Krajowy Lekarz weterynarii informuje, że pobieranie próbek w ramach badań kontrolnych można kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Natomiast od 1 lutego 2022 r. badanie zwierząt z gatunków: norka (Neovision vision), jenot (Nyctereutes procyonoides) oraz wszystkich pozostałych zwierząt, innych niż norki, należących do gatunków z rodziny Mustelidae należy przeprowadzać, mając na uwadze wytyczne przedstawione w ww. piśmie Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku wyboru w gospodarstwie drugiego alternatywnego planu pobierania próbek należy pamiętać, że obligatoryjna jest kontrola przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca prowadzonej działalności przestrzegania zasad bioasekuracji (zgodnie z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na fermach norek (i innych gatunków zwierząt objętych badaniami ), które zostały przekazane przy piśmie znak: GIWz.420.17.2020(1) z dnia 22 grudnia 2020 r.) – na podstawie wizyty w gospodarstwie.

Ponadto, możliwe jest zastosowanie drugiego alternatywnego planu pobierania próbek. W takich przypadkach oprócz kontroli przestrzegania bioasekuracji, powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla miejsca prowadzonej działalności, monitorują przestrzeganie uczestnictwa w badaniach.

WChZZ.432.37.2022_pismo do WIW_monitoring SARS-CoV-2 WChZZ.432.37.2022_załącznik

 

 

 

GLW, izbarolnicza.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *