Jak plonuje soja?

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian soi w doświadczeniach porejestrowych.

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian soi z Krajowego rejestru i ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), zaproponowanych przez hodowców lub ich, przedstawicieli do badan w 2017 roku w doświadczeniach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Wyniki dla części odmian przedstawiono na tle poprzednich dwóch lat. Poszerzenie doboru odmian jest wynikiem innowacyjnych modyfikacji badań odmianowych dla soi, wdrożonych przez COBORU w sezonie wegetacyjnym 2017. Wyniki z roku 2017 nie są jeszcze w pełni zweryfikowane. Mają one zatem charakter wstępny. Zweryfikowane wyniki zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii wydawniczej – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne.

Odmiany pogrupowano ze względu na długość wegetacji, a w ramach każdej grupy wczesności w kolejności malejących wyników plonowania w roku 2017. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, oznaczający miejsce wyhodowania lub kod CCA, identyfikujący odmiany ze Wspólnotowego Katalogu (CCA).

Raport jest do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *