Jak plonuje burak?

COBORU opublikowało wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych buraka cukrowego.

Zobacz publikację tutaj (pdf)

Opracowanie zawiera wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z burakiem cukrowym przeprowadzonych w roku 2019.

Doświadczenia zlokalizowano w 11 stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian. Wysiano 18 odmian wpisanych do Krajowego rejestru, w tym dziesięć nowo zarejestrowanych. Wszystkie badane odmiany miały deklarowaną przez hodowców odporność na rizomanię, siedem także na mątwika burakowego. Odmiany do badań wytypował Zespół roboczy ds. PDO buraka cukrowego. Materiał siewny odmian zarejestrowanych przed rokiem 2019 pochodził z partii handlowych i pobrany zostałz magazynów cukrowni, a nasiona odmian nowo zarejestrowanych zostały nadesłane bezpośrednio przez hodowców. Otoczki nasion 17 odmian zawierały insektycyd Cruiser Force, a jednej – Montur Forte. Pięć doświadczeń było finansowanych z budżetu COBORU, pozostałe – przez spółki cukrowe: Krajową Spółkę Cukrową S.A., Nordzucker Polska S.A., Pfeifer & Langen Polska S.A. i Südzucker Polska S.A. Poszerzoną laboratoryjną ocenę wartości siewnej nasion wykonano w UTP Bydgoszcz natomiast w KHBC Straszków sprawdzono kalibraż nasion.

Z kolei w ZDOO w Głębokim założono specjalne doświadczenie w którym oceniano wpływ mątwika burakowego na plon wybranych odmian buraka cukrowego. W doświadczeniu tym, wysiano dwie odmiany standardowe oraz osiem odmian z deklarowanątolerancją na nicienie. Bezpośrednio po założeniu i po zakończeniu doświadczenia policzono liczbę jaj i cyst mątwika na poletkach obsianych odmianami standardowymi i tolerancyjnymi. Potwierdza się, że uprawa odmian standardowych (nietolerancyjnych) prowadzi do silnego zwiększenia populacji nicieni w glebie, a przy uprawie odmian tolerancyjnych populacja mątwika uległa niewielkim zmianom. Na polu produkcyjnym KR Kietrz, wysiano każdą z odmian na powierzchni 0,066 ha, w celu określenia udziału nasion burakochwastów oraz skłonności do wydawania pośpiechów. Polową energię i polową zdolność wschodów oceniano także w doświadczeniach założonych w SDOO i ZDOO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *