Jak plonują odmiany rzepaku?

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach rozpoznawczych.

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian rzepaku ozimego badanych w doświadczeniach  rozpoznawczych,  w  sezonach wegetacyjnych 2016/2017, 2015/2016 i 2014/2015.  W  doświadczeniach  badano  odmiany  ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce. Wyjątek stanowią odmiany,  które  były  badane w  doświadczeniach  rejestrowych w  Polsce i  po  trzecim  roku  zostały zgłoszone do badań rozpoznawczych. Odmiany zostały zgłoszone do badań przez zainteresowane podmioty i znajdują się w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych.

Wyniki plonowania pochodzą z 14 doświadczeń. Wyniki  jednego  doświadczenia  nie  włączono  do  serii. Plon  nasion obliczono przy wilgotności 9%. Odmiany uszeregowano według  malejącego  plonu  nasion w  roku  2017 badanych trzy,  dwa  lub  jeden  rok, w  obrębie  wydzielonych  grup  (odmiany  populacyjne  i  mieszańcowe).  Oprócz nazwy odmiany podano także nazwę podmiotu, który zgłosił odmianę do badań. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Rośliny oleiste

Raport jest do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *