Jak gospodarować w czas suszy?

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydał broszurę „Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz”.

Broszura powstała w oparciu o szersze opracowanie pt. „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”, zredagowane pod kierunkiem dra Piotra Łysonia i dra hab. inż. Rafała Wawra.

Zawiera ona rady, propozycje i pomysły, w jaki sposób można w skali mikro przeciwdziałać suszy i jej skutkom. Broszura jest ilustrowana zdjęciami działających rozwiązań i zawiera praktyczne wskazówki.

POBIERZ ebook jako PDF

PODR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *