Jak czerpano przyjemności z usług ekosystemowych w Dorzeczu Wisły i Wieprza

W niedzielę 16 lipca 2017 r. odbył się festiwal „W KRAINIE LUBELSKICH RYB”. Stężyca koło Dęblina, bo tutaj odbyło się to ważne wydarzenie, po raz kolejny przedstawiła możliwości Lubelszczyzny, a więc walory krajobrazowe, dorobek sztuki rolniczej i efekty pomysłowości artystów wiejskich. Zadbano o promocję hodowców ryb i ukazano możliwości wiejskiej produkcji gastronomicznej.

Festiwal na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wyspa Wisła” w Stężycy potwierdził, że ostatnio bardzo dużo uwagi poświęca się korzystnemu wpływowi ekosystemów rolniczych na aktywny wypoczynek w przepięknych i nieskażonych obszarach. Konsumenci wiejskiego produktu turystycznego coraz więcej uwagi poświęcają jakości odpoczywania. Z nią ściśle związane jest żywienie w kwaterach agroturystycznych.

W tym aspekcie szczególnie interesującym surowcem do produkcji różnorodnych potraw jest karp. Karp ma coraz szersze zastosowanie do produkcji żywności o bardzo interesujących walorach żywieniowych. Mięso karpia zawiera wiele cennych składników, spośród których najważniejszymi są pełnowartościowe białko, przeciwutleniacze oraz NNKT, z których szczególnie istotne są cząsteczki zawierające wiązania Ω-3. Należy wspomnieć również, że woda wypływająca ze stawów hodowlanych prowadzonych w dobrej kulturze jest lepszej jakości, niż woda do nich wpływająca. Stąd słuszne przypuszczenie, że karp hodowlany jest wartościowy, bo wolny od metali ciężkich.

Do konsumpcji polskiego karpia zachęcali przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, która wspiera wiele projektów ze środków Funduszu Promocji Ryb.

FOTOGALERIA z tego wydarzenia

Uczestnicy oprócz wielu atrakcji i występów, mogli zobaczyć fachowe pokazy filetowania karpia i wędzenia ryb. Przygotowano liczne stoiska z żywnością regionalną i rękodziełem. Równolegle odbywały się wydarzenia towarzyszące: zawody wędkarskie, turniej sołtysów powiatu ryckiego, a nawet pokaz produkcji łodzi i pokaz wyplatania sieci rybackich. Dla zainteresowanych wysiłkiem fizycznym przygotowano zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami rzeczowymi oraz pływanie na rowerach wodnych, które są dostępne w okresie letnim na „Stężyckim Starorzeczu”. Promowano: szlaki rowerowe, szlaki piesze, trasy nordic walking, szlaki konne oraz atrakcyjne łowiska.

Swój dorobek zaprezentowała również Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp”, która została zakwalifikowana do obszarów ochronnych Natura 2000.

mgr inż. Małgorzata T. GOLIASZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *