Jak chronić środowisko w gospodarstwie?

W Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – możliwości finansowania”. Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej konferencję zorganizowano w systemie online.

Konferencję otworzyła Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych i podejmowanie działań wspierających tę ochronę, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy wykład pt. „Odnawialne źródła energii w Polsce i Unii Europejskiej oraz ogrzewanie domu jednorodzinnego za pomocą paliw odnawialnych i kopalnych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych” wygłosił prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedstawił strukturę produkcji i zużycia energii w Polsce i Unii Europejskiej, aktualny udział energii odnawialnej w Polsce i w Europie oraz cele na najbliższe lata. Prelegent omówił również dynamikę rozwoju instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Polsce oraz zaprezentował wyniki badań zużycia różnych paliw kopalnych i odnawialnych, koszty i emisje podczas wytwarzania energii cieplnej dla domu jednorodzinnego w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym.

Temat „Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – programy: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Agroenergia przedstawiła dr inż. Malwina Śnieg, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W swoim wystąpieniu omówiła zasady krajowego programu „Czyste Powietrze” nowej edycji 2.0 obowiązujące od 15 maja 2020 r. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych oraz wsparcie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W dalszej części wykładu prelegentka zaprezentowała program „Mój prąd” wspierający już drugi rok montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z OZE oraz zasady krajowego programu „Agroenergia”, którego uruchomienie planowane jest wkrótce. Celem tego programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Ostatnim mówcą był Karol Werra z firmy instalującej odnawialne źródła energii EKOTEC z Baldramu k. Kwidzyna, który przedstawił temat „Nowości techniczne instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła – powietrze/woda – nowa alternatywa ogrzewania”. W swoim wystąpieniu zaprezentował budowę instalacji, zasadę działania systemów fotowoltaicznych (PV) i powietrznych pomp ciepła, ich eksploatację oraz nowe rozwiązania techniczne, które stają się dostępne na rynku. Omówił również nowe przepisy przeciwpożarowe, które obowiązują przy budowie instalacji PV.

Materiały z konferencji znajdują się na stronie http://podr.pl/wydawnictwa/materialy-konferencyjne/

Adam Kopeć PODR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *