Jak będzie z inwestycjami na OSN?

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi instrumentu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN, którego beneficjentami będą rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu, Zarząd KRIR przekazał propozycje samorządu rolniczego co do kształtu ww. wsparcia.

Według samorządu rolniczego kwota przewidziana na realizację instrumentu wynosząca 36,6 mln euro z pewnością jest niewystarczająca. Nowa ustawa Prawo wodne będzie dotyczyć 335 tys. gospodarstw i spowoduje wydatki inwestycyjne wynoszące 754,7 mln zł w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania nawozów naturalnych. Należałoby przeznaczyć na ten cel znacznie większe środki, ponieważ zainteresowanie takim programem przez rolników z pewnością będzie dużo większe niż w latach poprzednich.

Minimalny poziom wsparcia wydaje się, że powinien zostać na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, a dla młodych rolników do 60%, jednocześnie podniesiony do maksymalnej sumy 100 tys. zł inwestycji, ze względu na wyższe ceny maszyn i środków jak i usług budowlanych.

W punktacji powinien być uwzględniony priorytet do budowy płyt obornikowych i zbiorników do przechowywania gnojowicy i gnojówki oraz zbiorników i płyt do przechowywania pasz soczystych dla rolników, którzy posiadali zwierzęta co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o pomoc, utrzymujący w gospodarstwie do 100 DJP. Kwota wsparcia powinna być uzależniona od ilości DJP + 25% rezerwy na rozwój stada. Wsparcie na zakup maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych miałoby mniejszą punktację, ewentualnie można byłoby rozważyć możliwość uwzględnienia w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Gospodarstwa rolne, które  do tej pory nie korzystały z wsparcia w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020 na takie inwestycje powinny mieć dodatkowe punkty tak, by umożliwić takim producentom szybkie dostosowanie się do nowych obowiązków.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *