IV Kongres Polskiego Rolnictwa

1 grudnia 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Narodowej Wystawy Rolniczej, Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała IV Kongres Polskiego Rolnictwa.

IV Kongres Polskiego Rolnictwa nawiązał do koncepcji z 2006 r. – powołania Polskiej Rady Rolnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wznowienie prac nad realizacją tej inicjatywy. IV Kongres Polskiego Rolnictwa miał na celu zainicjowanie rozmów na temat miejsca rolników w relacji z władzą ustawodawcza i wykonawczą oraz ich silnej reprezentacji. Jest to z pewnością bardzo ważna idea dla wszystkich polskich rolników.

Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni rolnicy – członkowie samorządu rolniczego z całej Polski, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych oraz przedstawiciele Rządu i Parlamentu. Wydarzenie patronatem honorowym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas otwarcia wydarzenia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział, że Narodowa Wystawa Rolnicza, która jest świętem polskiej wsi, która ma być przypomnieniem roli jaką polska wieś odegrała i odgrywa w życiu całego społeczeństwa – w życiu całego narodu, nie może się odbyć bez dyskusji prowadzonej przez samych rolników. Dyskusji, która powinna koncentrować się na przyszłości, na problemach wynikających ze zjawisk przyrodniczych, a także zmienności rynków, czy procesów globalizacji.

Minister zwrócił uwagę, że musimy odpowiedzieć sobie na pytania: jakie są kierunki dalszego rozwoju naszego rolnictwa, gdzie są nasze przewagi, gdzie jest siła i możliwości naszej konkurencyjności, na jaki rozwój naszego rolnictwa powinniśmy stawiać?

Szef resortu powiedział, że jego marzeniem byłoby, aby organizacje rolnicze starały się wypracowywać wspólne stanowiska, bo one wzmacniają działania ministra, zwłaszcza w dobrym czasie rozwój polskiego rolnictwa i zwiększanie jego potencjału. Polska dobrze radzi sobie na zewnętrznych rynkach. Rozwija się eksport i stajemy się rzeczywistym graczem na rynku europejskiej i światowej żywności, ale nie unikniemy też trudności. Należy pokonywać je razem. Razem możemy odnieść sukces, ale jeśli każdy będzie widział tylko czubek własnego nosa to możemy przegrać wszystko – podkreślił minister Ardanowski.

W pierwszym panelu dotyczącym wizji rozwoju rolnictwa według organizacji rolniczych udział wzięli przedstawiciele polskich organizacji i związków rolniczych, członków Copa, którzy zastanawiali się w jaki sposób zbudować wspólną reprezentację polskich rolników?

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność Teresa Hałas, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, Przewodniczący ZZR Samoobrona Lech Kuropatwiński oraz Przewodniczący ZZR Ojczyzna Lucjan Cichosz dyskutowali jak ukształtować strukturę instytucjonalnego otoczenia wsparcia rozwoju wsi i rolnictwa na miarę nowych wyzwań i długookresowe podtrzymanie konkurencyjności polskiego rolnictwa, na jakich priorytetach powinien skupiać się Plan Strategiczny WPR na lata 2021-2027, na jakie priorytetowe specjalizacje polskiego rolnictwa powinniśmy postawić oraz jakim kierunku powinny zmierzać zmiany struktury obszarowej gospodarstw.

Drugi panel poświęcony był wizji rozwoju rolnictwa według przedstawicieli nauki. Dr Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, dr hab. Mariusz Matyka, Kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, prof. dr hab. Walenty Poczta, Ekspert w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, dr Mirosław Drygas, główny specjalista do spraw badań ewaluacyjnych w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa-PAN oraz prof. dr hab. Marian Podstawka, Kierownik Zakładu Finansów Publicznych i Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dyskutowali o wizji rozwoju rolnictwa według przedstawicieli nauki w aspekcie społecznym, środowiskowym, ekonomicznym, rozwoju obszarów wiejskich i finansowania gospodarstw rolnych.

Ostatni panel poświęcony był wizji rozwoju rolnictwa według instytucji i udział w nim wzięli: Piotr Serafin, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Po panelach dyskusyjnych głos zabrali rolnicy – uczestnicy Kongresu, którzy mieli możliwość zadawania pytań panelistom i przedstawienia aktualnych problemów polskiego rolnictwa.  Nie zabrakło miejsca na wymianę poglądów oraz dyskusję o kierunkach dalszego rozwoju polskiego rolnictwa.

Sponsorami Kongresu byli: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

 

 

 

KRIR/ fot. KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *