IV Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

IV Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA) odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2017 r. w Hotelu City w Bydgoszczy.

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization (ELO) jest po raz czwarty organizatorem tego wydarzenia. European Landowners’ Organization z Brukseli jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje rolników z 28 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.

Kongres jest wydarzeniem dwudniowym skierowanym do przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rolników indywidualnych. Ma na celu przybliżenie aktualnych tendencji w rolnictwie, możliwość wykorzystania nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz probiotyków. Kongres służy również upowszechnieniu innowacji i transferu wiedzy ze środowisk naukowych do środowiska rolniczego, wzmocnieniu powiązań między partnerami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.

W drugim dniu kongresu wezmą udział zaproszeni partnerzy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektu Emplnno i NICHE, z którymi będziemy wymieniać się doświadczeniami oraz wiedzą. IV edycja EKMA jest objęta patronatami honorowymi: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Czesława Siekierskiego Posła do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronatami medialnymi: TVP Bydgoszcz, Radia PiK, Przedsiębiorcy Rolnego. I, II, III edycja EKMA została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczestników.

Udział w EKMA dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji na portalu www.kongresagrobiznesu.pl

7 LISTOPADA 2017 R.
9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.30 UROCZYSTE OTWARCIE
Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Emmanuelle Mikosz, European Landowners’ Organisation

10.30 – 12.00 SESJA I – PRODUKCJA ROŚLINNA DZIŚ I JUTRO
Crédit Agricole Bank Polska – finansowanie polskiego rolnictwa – Mateusz Twaróg, Dyrektor Departamentu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu Crédit Agricole Banku Polska S.A.
Rynek rzepaku i roślin białkowych w Polsce – Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych
Sektor buraka cukrowego – stan i perspektywy – Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu Krajowego Związku
Plantatorów Buraka Cukrowego
Rola związku zbożowego – rozwiązanie problemów gospodarki zbożowej w Polsce – Tadeusz Solarski,
Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Zarządzanie ryzykiem pogodowym w prowadzeniu gospodarstwa rolnego – Bernard Mycielski, Z-ca dyrektora biura
ubezpieczeń rolnych ds. likwidacji szkód rolnych Concordia Polska TUW
Dyskusja

12.00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA
12.30 – 14.30 SESJA II – ZMIANY KLIMATYCZNE I WYZWANIA DLA ROLNICTWA
Prezentacja oferty Multi Salonu Reiski – Robert Reiski, Prezes Zarządu Reiski Auto Sp. z o.o.
Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce – prof. dr hab. Katarzyna
Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii
Zagrożenia klimatyczne dla rolnictwa w Polsce i metody adaptacji – dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach
Ekonomiczne skutki zmian klimatu dla sektora żywnościowego – prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Wpływ zmian klimatycznych na ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami na przykładzie wybranych upraw
rolniczych – dr hab. Jacek Piszczek, Profesor Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytut Badawczego
Relacje gospodarcze UE w interesie rolnictwa oraz wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym – Andrzej Grzyb, Poseł
do Parlamentu Europejskiego
Dyskusja

14.30 – 15.30 PRZERWA OBIADOWA
15.30 – 17.30 SESJA III – POTENCJAŁ ROZWOJOWY SEKTORA AGROBIZNESU
Finansowanie sektora Agro w Banku BGŻ BNP Paribas – Wojciech Tram, Ekspert ds. Agro Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Rola i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Wpływ rozwoju wielkotowarowych gospodarstw rolnych na sektor rolno-spożywczy w Polsce – Leszek Dereziński,
Prezes Zarządu Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Działania Krajowej Rady Izb Rolniczych w aspekcie nowych wyzwań dla rolnictwa – Mirosław Borowski, Wiceprezes Zarządu
Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wsparcie doradcze dla gospodarstw rolnych i sektora agro – Jacek Węsierski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie
Aktualna sytuacja sektora rolno-spożywczego w Polsce, a wyzwania światowe – Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej
Działania Parlamentu Europejskiego wspomagające konkurencyjność sektora agrobiznesu – dr Czesław Siekierski, Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dyskusja

19.00 UROCZYSTA KOLACJA

IV Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA) odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2017 r. w Hotelu City w Bydgoszczy.


Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization (ELO) jest po raz czwarty organizatorem tego wydarzenia. European Landowners’ Organization z Brukseli jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje rolników z 28 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.

Kongres jest wydarzeniem dwudniowym skierowanym do przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rolników indywidualnych. Ma na celu przybliżenie aktualnych tendencji w rolnictwie, możliwość wykorzystania nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz probiotyków. Kongres służy również upowszechnieniu innowacji i transferu wiedzy ze środowisk naukowych do środowiska rolniczego, wzmocnieniu powiązań między partnerami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.

W drugim dniu kongresu wezmą udział zaproszeni partnerzy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektu Emplnno i NICHE, z którymi będziemy wymieniać się doświadczeniami oraz wiedzą. IV edycja EKMA jest objęta patronatami honorowymi: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Czesława Siekierskiego Posła do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronatami medialnymi: TVP Bydgoszcz, Radia PiK, Przedsiębiorcy Rolnego. I, II, III edycja EKMA została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczestników.

Udział w EKMA dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji na portalu www.kongresagrobiznesu.pl

7 LISTOPADA 2017 R.
9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.30 UROCZYSTE OTWARCIE
Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Emmanuelle Mikosz, European Landowners’ Organisation

10.30 – 12.00 SESJA I – PRODUKCJA ROŚLINNA DZIŚ I JUTRO
Crédit Agricole Bank Polska – finansowanie polskiego rolnictwa – Mateusz Twaróg, Dyrektor Departamentu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu Crédit Agricole Banku Polska S.A.
Rynek rzepaku i roślin białkowych w Polsce – Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych
Sektor buraka cukrowego – stan i perspektywy – Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu Krajowego Związku
Plantatorów Buraka Cukrowego
Rola związku zbożowego – rozwiązanie problemów gospodarki zbożowej w Polsce – Tadeusz Solarski,
Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Zarządzanie ryzykiem pogodowym w prowadzeniu gospodarstwa rolnego – Bernard Mycielski, Z-ca dyrektora biura
ubezpieczeń rolnych ds. likwidacji szkód rolnych Concordia Polska TUW
Dyskusja

12.00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA
12.30 – 14.30 SESJA II – ZMIANY KLIMATYCZNE I WYZWANIA DLA ROLNICTWA
Prezentacja oferty Multi Salonu Reiski – Robert Reiski, Prezes Zarządu Reiski Auto Sp. z o.o.
Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce – prof. dr hab. Katarzyna
Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii
Zagrożenia klimatyczne dla rolnictwa w Polsce i metody adaptacji – dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach
Ekonomiczne skutki zmian klimatu dla sektora żywnościowego – prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Wpływ zmian klimatycznych na ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami na przykładzie wybranych upraw
rolniczych – dr hab. Jacek Piszczek, Profesor Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytut Badawczego
Relacje gospodarcze UE w interesie rolnictwa oraz wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym – Andrzej Grzyb, Poseł
do Parlamentu Europejskiego
Dyskusja

14.30 – 15.30 PRZERWA OBIADOWA
15.30 – 17.30 SESJA III – POTENCJAŁ ROZWOJOWY SEKTORA AGROBIZNESU
Finansowanie sektora Agro w Banku BGŻ BNP Paribas – Wojciech Tram, Ekspert ds. Agro Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Rola i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Wpływ rozwoju wielkotowarowych gospodarstw rolnych na sektor rolno-spożywczy w Polsce – Leszek Dereziński,
Prezes Zarządu Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Działania Krajowej Rady Izb Rolniczych w aspekcie nowych wyzwań dla rolnictwa – Mirosław Borowski, Wiceprezes Zarządu
Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wsparcie doradcze dla gospodarstw rolnych i sektora agro – Jacek Węsierski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie
Aktualna sytuacja sektora rolno-spożywczego w Polsce, a wyzwania światowe – Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej
Działania Parlamentu Europejskiego wspomagające konkurencyjność sektora agrobiznesu – dr Czesław Siekierski, Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dyskusja

19.00 UROCZYSTA KOLACJA

8 LISTOPADA 2017 R.
8.00 – 9.00 ŚNIADANIE
9.00 – 11.00 SESJA IV – DOBRE PRAKTYKI EUROPEJSKIE W ZAKRESIE ROLNICTWA I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
Prezentacja projektu Emplnno i NICHE – Małgorzata Kruk, Departament Współpracy Międzynarodowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wsparcie innowacji w rolnictwie oraz rozwój żywności – Brian Mc Dermott, FoodOvation Centre
centrum utworzone przy North West Regional College
Rozwój małych przedsiębiorstw żywnościowych – Lucian Cuibus, Association for the Support of Small-Scale Farming
Innowacje w procesach produkcji oraz wsparcie w doskonaleniu istniejących produktów – Andre Veskioja,
Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products
Produkcja suszonej, organicznej wołowiny – Lauri Bobrovski, SirLoin OÜ
Dyskusja
11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 SESJA V – PERSPEKTYWY DLA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO PO 2017 ROKU
Perspektywy dla sektora rolno-spożywczego po 2017 roku – Emmanuelle Mikosz, European Landowners’ Organisation
Perspektywy rozwoju branży z punktu widzenia Francji – Jean-Louis Buer, Doradca ds. rolnych
Ambasady Republiki Francji w Polsce
Współpraca nauki z przemysłem – przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
„Wspólnoty innowacji”– prof. Krzysztof Klincewicz, Dyrektor EIT Food CLC North-East Warsaw
Producenci polscy i brytyjscy – nowa rzeczywistość po Brexicie – przedstawiciel G’s Growers Limited
Dyskusja

13.00 – 13.15 PODSUMOWANIE OBRAD
Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu  Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Emmanuelle Mikosz, European Landowners’ Organisation
13.15 OBIAD

8 LISTOPADA 2017 R.
8.00 – 9.00 ŚNIADANIE
9.00 – 11.00 SESJA IV – DOBRE PRAKTYKI EUROPEJSKIE W ZAKRESIE ROLNICTWA I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
Prezentacja projektu Emplnno i NICHE – Małgorzata Kruk, Departament Współpracy Międzynarodowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wsparcie innowacji w rolnictwie oraz rozwój żywności – Brian Mc Dermott, FoodOvation Centre
centrum utworzone przy North West Regional College
Rozwój małych przedsiębiorstw żywnościowych – Lucian Cuibus, Association for the Support of Small-Scale Farming
Innowacje w procesach produkcji oraz wsparcie w doskonaleniu istniejących produktów – Andre Veskioja,
Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products
Produkcja suszonej, organicznej wołowiny – Lauri Bobrovski, SirLoin OÜ
Dyskusja
11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 SESJA V – PERSPEKTYWY DLA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO PO 2017 ROKU
Perspektywy dla sektora rolno-spożywczego po 2017 roku – Emmanuelle Mikosz, European Landowners’ Organisation
Perspektywy rozwoju branży z punktu widzenia Francji – Jean-Louis Buer, Doradca ds. rolnych
Ambasady Republiki Francji w Polsce
Współpraca nauki z przemysłem – przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
„Wspólnoty innowacji”– prof. Krzysztof Klincewicz, Dyrektor EIT Food CLC North-East Warsaw
Producenci polscy i brytyjscy – nowa rzeczywistość po Brexicie – przedstawiciel G’s Growers Limited
Dyskusja

13.00 – 13.15 PODSUMOWANIE OBRAD
Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu  Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Emmanuelle Mikosz, European Landowners’ Organisation
13.15 OBIAD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *