Inwestycja w edukację – podsumowanie konkursów organizowanych przez Polska Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych

PIGMiUR od wielu lat kładzie duży nacisk na edukację i szerzenie fachowej wiedzy branżowej. Podczas AGRO SHOW 2019 odbyły się finały organizowanych przez Izbę ogólnopolskich konkursów „Mechanik na Medal”, „Młody Mechanik na Medal”.

Rozwój branży i współpraca z placówkami edukacyjnymi jest jednym z głównych działań statutowych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, dlatego Izba od lat stara się rozwijać swoje projekty edukacyjne, a konkursy doskonale wypełniają te zadania. Podnoszenie kwalifikacji, a temu między innymi służą oba konkursy, jest bardzo istotne, szczególnie teraz kiedy jedną z największych bolączek firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych jest niedobór wykfalifikowanej młodej kadry. Konkursy temu właśnie służą.  

 

Zobacz fotogalerię Raportu Rolnego

 

Mechanik na Medal – VIII edycja
MECHANIK NA MEDAL jest pierwszym konkursem jaki został zrealizowany przez Izbę. W 2019 roku odbyła się jego VIII edycja. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego mechanika maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce. Ale organizatorowi przyświecają jeszcze inne cele jak: podkreślenie roli i znaczenia wykwalifikowanych pracowników w obsłudze technicznej maszyn rolniczych, stymulowanie wszechstronnego doskonalenia zawodowego mechaników serwisowych, czy wreszcie propagowanie usług serwisowych, jako ważnego obszaru działalności gospodarczej, który szczególnie w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu, a w przyszłości stawać się będzie coraz istotniejszą częścią biznesu dla firm z branży.
Uczestnikiem konkursu mogła zostać osoba pełnoletnia zatrudniona na podstawie umowy             o pracę w zakładzie serwisowym maszyn rolniczych, wykonująca prace związane z naprawą maszyn rolniczych, a także przedsiębiorca prowadzący zakład serwisowy maszyn rolniczych.
O zwycięstwo w ostatecznej rozgrywce walczyć miało, jak co roku 5 mechaników, którzy okazali się najlepsi w eliminacjach on-line. Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn jeden                 z uczestników nie stawił się na finale, a zatem po raz pierwszy finałowa rozgrywka odbyła się pomiędzy czwórką najlepszych. Panowie zmierzyli się w bezpośredniej rywalizacji podczas etapu praktycznego. Finał teoretyczny odbył się w Bednarach podczas AGRO SHOW.
Laureatami ósmej edycji konkursu „Mechanik na Medal” zostali:
I miejsce – Krzysztof Chodorski – POM Augustów
II miejsce – Adam Michalak – Reiffeisen Agritechnika
III miejsce – Jarosław Brozio – POM Augustów

Młody Mechanik na Medal – VII edycja
Konkurs jest znakomitym sprawdzianem wiedzy dla wszystkich uczniów szkół rolniczych, którzy na poważnie myślą o tym, by zawodowo związać się z branżą maszyn                i urządzeń rolniczych i w przyszłości zostać mechanikiem rolniczego sprzętu. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Zapewne magnesem, prócz nagród, jest możliwość wpisania do pierwszego CV sukcesu w ogólnopolskim konkursie zawodowym. Warto dodać, że nagradzane są również szkoły, z których pochodzą najlepsi uczniowie, a w tym roku również, po raz pierwszy, nauczyciele, którzy angażują się                        w przygotowania uczniów do konkursu.
Celem konkursu obok wyłonienia ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa jest rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych, podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej, wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji i wreszcie popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół rolniczych pragnących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych. Młodzi mechanicy ze szkół z całej Polski mieli do wykonania zadania praktyczne oraz serię pytań teoretycznych.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Młody Mechanik na Medal” zostali:
I miejsce – Piotr Bryszak – ZSP w Poznaniu
II miejsce – Miłosz Augustyn – ZS CKU w Gronowie
III miejsce – Marek Więcek – ZSP nr 1 w Gnieźnie
Tym razem walka toczyła się również o udział w europejskim konkursie umiejętności zawodowych Euroskills 2020. Zawody odbędą się za rok w Graz w Austrii, a jeden z laureatów  konkursu „Młody Mechanik na Medal” będzie pierwszym reprezentantem Polski z branży mechaników i serwisantów maszyn rolniczych w konkursie Euroskill.
EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenie, odbywające się co dwa lata, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Jest odpowiednikiem konkursu WorldSkills, którego ostatnia edycja odbyła się w sierpniu 2019 roku w Kazaniu w Rosji. To największe tego rodzaju zawody.  Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkurs ma zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć,      a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.
Przed nami jednak długi okres przygotowań do zawodów. Już w październiku odbędzie się pierwsze spotkanie z udziałem laureatów konkursu „Młody Mechanik na Medal”, ich nauczycieli i eksperta reprezentującego Izbę, na którym zostanie omówiony cykl spotkań, zakres zadań i materiału jaki uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami i ekspertem będą realizować do czerwca 2020 w ramach przygotowań do konkursu Euroskills. Wtedy też zostanie wybrana jedna osoba, która reprezentować będzie nasz kraj i branżę na Euroskills 2020 w Graz.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *