Interpelacja w sprawie zniesienia ciszy nocnej dla rolników.

Jak wynika z przekazów medialnych – często zdarza się, że rolnicy pracujący nocą narażeni są na konsekwencje w postaci nałożenia na nich mandatu na okoliczność naruszenia ciszy nocnej. Sytuacja jest na tyle poważna, że Dolnośląska Izba Rolnicza przeprowadziła w tym zakresie swego rodzaju akcję edukacyjną, która ma na celu uświadomienie mieszkańcom wsi niezaznajomionych ze specyfiką pracy na roli, że wykonywanie przez rolników określonych czynności – zwłaszcza w czasie żniw – jest niezbędne i wiąże się to

z narażeniem na różnego rodzaju niedogodności jak na przykład hałas czy wzmożone zapylenie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że nie jest to zła wola rolników, lecz podejmowanie tych prac często jest determinowane czynnikami takimi jak dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne czy awarie techniczne

Rolnicy wskazują, że tego typu skargi są coraz częstsze i dotyczą nie tylko zakłócania ciszy nocnej, choć praca rolnika to przecież nie chuligańskie wybryki, lecz konieczność. Negatywne zjawisko znacznie przybiera na sile w ostatnim czasie.

Wydaje się, że być może zasadnym byłoby uregulowanie tej kwestii na gruncie normatywnym. Wyłączeniu od zachowania ciszy nocnej podlegaliby rolnicy wykonujący określone prace na polach uprawnych. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem okresu żniw i z zachowaniem zdrowego rozsądku. Być może nie jest koniecznym odwoływanie się do środków prawnych, a pomocna w przedmiotowym zakresie będzie zakrojona na szeroką skalę akcja edukacyjna – na wzór tej zorganizowanej przez Dolnośląską Izbę Rolniczą.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o odpowiedź na pytanie:

(1) Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy wprowadzenie zmian normatywnych mających na celu ograniczenie przepisów stanowiących o ciszy nocnej w kontekście pracy wykonywanej na polach uprawnych?

(2) Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przeprowadzenie akcji edukacyjnej mającej na celu uświadomienie mieszkańcom wsi, że praca rolnika – choć czasami powodująca chwilowy dyskomfort na skutek nadmiernego hałasu i innych okoliczności – jest niezbędna dla społeczeństwa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *