Inteligentna uprawa gleby zwiększa plon

Ekonomiczna, elastyczna w zastosowaniu i komfortowa w obsłudze – tak prezentuje się nowa sekcja WAVE DISC przygotowująca glebę do siewu. Zarówno na glebach suchych jak i mokrych – WAVE DISC wykazuje swoje zalety i jest idealnym przykładem na uprawę uproszczoną przy jednoczesnym zwiększeniu plonu. Zasada, aby wykonać tyle zabiegów uprawowych ile jest koniecznych i jednocześnie tak mało jak jest to możliwe znalazła zastosowanie w rozwiązaniu Wave Disc – inteligentnej zredukowanej uprawie gleby.

WAVE DISC jest dostępny w modelach TERRASEM R3 i R4 oraz TERRASEM C4, C6, C8 i C9 i we wszystkich maszynach z podsiewem nawozu.
Zastosowanie  WAVE DISC
Istnieje pięć podstawowych sytuacji, w których zastosowanie inteligentnej uprawy zredukowanej WAVE DISC jest konieczne i uzasadnione:
    Zredukowana płytka uprawa na glebach suchych, aby jak w najmniejszym stopniu naruszyć strukturę gleby i zapobiec utracie wody.
    Na glebach wilgotnych, gdzie ingerencja w strukturę musi być bardzo ograniczona, aby nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia gleby w warstwie siewu.
    Zredukowana uprawa przy oporności na stosowane herbicydy.
    Wcześniejszy siew , kiedy gleba jest jeszcze bardzo mokra.
    Konieczność zmniejszenia erozji gleby.
 
 
Zredukowana płytka uprawa na glebach suchych
Technologia WAVE DISC umożliwia chroniącą wodę pasową uprawę gleby: uprawiany jest tylko pas o szerokości 50 mm rzędu wysiewu, reszta powierzchni pozostaje nie nieuprawiona. Dzięki temu ograniczone jest parowanie. Woda jest zatrzymywana w nieuprawionej glebie. Jednocześnie zredukowana, pasowa uprawa zapobiega erozji. Dodatkowo gleba  zachowuje w wystarczającym zakresie strukturę drobnoziarnistą, w której rośliny przede wszystkim w fazie kiełkowania  mogą optymalnie się rozwijać.
 
Zminimalizowana ingerencja w strukturę na glebach wilgotnych
Wilgotne lub bardzo mokre gleby nie powinny być naruszane, ponieważ istnieje zagrożenie powstania podeszwy ślizgowej w warstwie odłożenia nasion, co mocno ogranicza efektywność siewu. Problem ten dotyczy przede wszystkim gleb mokrych, jak np. czarnoziemów zwłaszcza w okresie wiosennym lub  gleb z tendencją do zatrzymywania wody na powierzchni. W takich przypadkach głęboka uprawa nie może mieć miejsca.  WAVE DISC nie  „zagłębia“ się w glebie i nie przesuwa jej warstw. Nie tworzy się  podeszwa i nasiona można optymalnie wysiać w spulchnione pasy.
 
TERRASEM WAVE DISC
TERRASEM WAVE DISC
TERRASEM WAVE DISC
TERRASEM WAVE DISC
WAVE DISC umożliwia siew w skrajnych warunkach
WAVE DISC rozszerza możliwości efektywnego siewu z jednej strony na terenach o skrajnie trudnych warunkach, gdzie gleba zatrzymuje duże ilości wody, z drugie zaś gdy  konieczny jest wcześniejszy siew. W takich przypadkach WAVE DISC w porównaniu z tradycyjnymi krojami talerzowymi na ciężkich, wilgotnych glebach przynosi wyraźną korzyść: większy plon.
Gleba ożywa, plon wzrasta
Chroniąca strukturę uprawa gleby w dużym stopniu przyczynia się do ograniczenia erozji spowodowanej przez wiatr. Mniejsza ingerencja powoduje mniejsze rozkruszenie brył gleby i przez to mniejsze rozdrobnienie jej  warstw. Przez to działanie wiatru jest mniej intensywne. Przy dużych opadach deszczu zredukowana uprawa ma kolejna zaletę – nie dochodzi do zamulenia.
 
Dodatkowo WAVE DISC jest doskonałym narzędziem w regionach, gdzie występuje oporność na stosowane herbicydy. Przy dużej oporności stosuje się wysiew zwiększonej ilości nasion w rzędzie, aby zmniejszyć presje chwastów.
Inteligentna uprawa zredukowana ogranicza kiełkowanie nasion chwastów i zapobiega ich wzrostowi szczególnie na polach z wyczyńcem polnym. Przy zastosowaniu tego systemu w siewie wczesnowiosennym w regionach z ekstremalnie dużą opornością  problem zachwaszczenia jest znacznie zredukowany. Przy siewie jesiennym zaleca się stosowanie WAVE DISC na polach gdzie zastosowano „siew pozorowany“,  przy czym intensywność uprawy jest redukowana do minimum. Siew pozorowany może prowadzić do opóźnienia terminu siewu (z ryzykiem rozwiniecia chwastów), dlatego zastosowanie technologii Wave Disc mocno redukuje problem kiełkowania nasiona chwastów potrzebujących do swojego rozwoju bodźca w postaci światła.
Niewielkie wzruszenie gleby nie pozostawia szczelin w uprawianym obszarze i tworzy  niekorzystne warunki do kiełkowania chwastów szczególnie dla fotoblastów dodatnich jak wyczyniec, stokłosa czy owies głuchy. Dzięki temu, że nie powstają  szczeliny nie ma warunków do zagnieżdżania się populacji ślimaków.
Uprawione pasy ogrzewają się szybciej niż pasy nieuprawione. Dzięki temu wysiana kultura ma lepsze warunki do rozwoju niż chwasty, szczególnie wczesna wiosną. Gleba na pasach z chwastami ma grubsza strukturę, później się nagrzewa i przez to tworzy gorsze warunki do kiełkowania.
Resztki pożniwne w glebie ulegają rozkładowi, który dostarcza glebie substancje odżywcze. W związku z tym, że zastosowanie WAVE DISC powoduje wmieszanie resztek pożniwnych tylko w zakresie działania narzędzia, pasy nieuprawione są źródłem dłuższego zaopatrzenia w wodę i substancje odżywcze. To tworzy lepsze warunki dla wzrostu roślin: ponieważ mają przewagę rozwoju w stosunku do chwastów, intuicyjnie ich korzenie zamykają międzyrzędy zmniejszając szanse na rozwój chwastom. Praca WAVE DISC wspomaga przede wszystkim młodocianą fazę rozwoju uprawianej kultury.
Stabilny i szybszy od chwastów rozwój roślin umożliwia skuteczniejsze działanie herbicydów. Plon jest zabezpieczony.
Ekonomia
Dzięki mniej intensywnej uprawie, kiedy nie ma potrzeby przemieszania gleby na całej powierzchni, a celem jest uzyskanie spulchnienia na wąskim pasie 45 mm, możliwe jest uzyskanie znacznej oszczędności na paliwie. Przy rozstawie rzędów 12,5 cm uprawiona powierzchnia stanowi 36 procent całej powierzchni, przy rozstawie 16,7 cm tylko 27 procent. Mniejsze do 15 procent zapotrzebowanie mocy ciągnika wpływa na mniejsze zużycie paliwa.
Komfort pracy
Talerze faliste WAVE DISC mają średnicę 510 mm i są dostępne z rozstawem rzędów 12,5 cm lub 16,7 cm zapewniając lepszy przepływ i płynną pracę bez zatorów w obszarze szyny wysiewającej. Głębokość robocza jest regulowana hydraulicznie bezstopniowo i bezpośrednio. W ten sposób możliwe jest proste i  komfortowe strefowane sterowanie głębokością spulchnienia np. na uwrociu.
Każdy talerz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw przeciążeniom NONSTOP: Gumowe łożyskowanie elementów zaciskowych jest wyposażone w mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem  do ok. 100 kg na talerz. Jednostka WAVE DISC jest w 100 procentach bezobsługowa. Czysty komfort .
Dobór rozstawu rzędów jest uzależniony od lokalnych właściwości gleby:
 
    12,5 cm rozstaw zalecany jest szczególnie na stanowiska o dużym potencjale wysokiego plonowania z  homogeniczną glebą. Dzięki o 17 procent większej ilości rzędów powstają lepsze warunki dla pojedynczej rośliny. Teoretyczny rozstaw nasion w rzędzie jest zredukowany i  przez większe pokrycie gleby zmniejszona presja chwastów.
    16,7 cm rozstaw zalecany przede wszystkim na wilgotne, ciężkie gleby z dużym udziałem części gliniastych i zbrylające się  jak również przy dużej ilości resztek pożniwnych (ze względu na duży prześwit) .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *