Inteligentna technologia dla rolnictwa

BASF i intive stworzyło rewolucyjne narzędzie do automatycznej analizy zagrożeń dla produkcji rolnej.

Wynikiem współpracy intive, międzynarodowego powerhouse’u w rozwiązaniach cyfrowych, z firmą BASF Digital Farming GmbH jest aplikacja mobilna xarvio™ SCOUTING. Jej zadaniem jest wspieranie rolników i doradców rolniczych w identyfikacji chwastów i chorób powodujących straty w plonach, analizie zdrowia roślin oraz optymalizacji procesów użycia herbicydów i pestycydów.
Specjaliści z intive pracują w oparciu o inteligentną technologię, która pozwala na dokładny monitoring stanu zdrowia roślin, ułatwia dozowanie niezbędnych w uprawach środków chemicznych oraz umożliwia korzystanie z – nieustannie aktualizowanej przez samych użytkowników aplikacji – bazy danych, stanowiącej doskonałe źródło wiedzy na temat istotnych dla produkcji rolnej zagrożeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. xarvio™ SCOUTING bazuje na sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniach chmurowych.
xarvio™ SCOUTING korzysta z nowoczesnej technologii identyfikacji obrazu, dostarczanego do bazy danych przy użyciu zwykłego smartfona. Dzięki temu, rolnicy zyskali innowacyjne i jednocześnie proste w użyciu narzędzie, pozwalające na błyskawiczne rozpoznanie choroby dotykającej uprawę, które oprócz diagnozy dostarcza im także cennych wskazówek dotyczących dozowania środków ochronyroślin. Ponadto użytkownicy aplikacji mogą korzystać z danych zebranych przez innych rolników, żeby dowiedzieć się, jakie choroby roślin pojawiły się w pobliżu. Dane pobierane od użytkowników aplikacji trafiają do chmury obliczeniowej, której algorytmy w czasie rzeczywistym procesują informacje, dostarczając finalne rozwiązania. Dodatkowo, zaimplementowane w aplikacji uczenie maszynowe gwarantuje jej stopniowy postęp w identyfikacji roślin i ich chorób, zapewniając coraz bogatszą bazę wyników. Nie bez znaczenia jest też wysoka skalowalność aplikacji oraz nacisk położony na wygodę jej użytkowania.

Podstawowe funkcje aplikacji xarvio™ SCOUTING:
Rozpoznaje choroby roślin
Liczy i identyfikuje groźne insekty
Rozpoznaje chwasty
Wykrywa stopień uszkodzenia liści
Szacuje absorpcję azotu
Wyświetla powiadomienia o potencjalnych lokalnych zagrożeniach dla upraw

Źródło: Sugarfree Communications
Opracowanie redakcyjne: Jolanta Malinowska-Kłos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *