INNVIGO dzieli się wiedzą

Działalność wielu podmiotów, nie tylko tych zajmujących się produkcją środków ochrony roślin, wiąże się ze ścisłą kontrolą informacji, będących rodzajem kapitału własnego. Jednak przykład polskiej firmy INNVIGO pokazuje, że dzielenie się wypracowaną wiedzą może przynosić korzyści nie tylko klientom, zyskującym dostęp do najnowszych informacji o metodach ochrony upraw. Na wygranej pozycji jest również przedsiębiorstwo, które dzięki temu rozwija się i zdobywa zaufanie odbiorców swoich produktów.

INNVIGO to polska firma z branży środków ochrony roślin, która rozpoczęła działalność w styczniu 2015 roku. Wprowadzanie na rynek najnowszych rozwiązań i uważne wsłuchiwanie się w potrzeby rolników sprawiły, że w ofercie przedsiębiorstwa jest obecnie ponad 30 preparatów. Firma nie ustaje w staraniach, żeby poszerzać swoje portfolio o kolejne produkty, skutecznie i długotrwale zwalczające zagrożenia, z jakimi mają do czynienia krajowi producenci rolni. Rozwój INNVIGO jest nierozerwalnie związany z prowadzeniem badań i doświadczeń, a także z dzieleniem się zdobywaną wiedzą z pracownikami, partnerami handlowymi i samymi rolnikami. Jak pokazuje praktyka, takie podejście przynosi wiele korzyści – szczególnie w branży rolniczej, która wymaga stałego dokształcania się, poznawania zagrożeń, nowych środków oraz metod dbania o jakość upraw i plonów.

Każdego roku w całej Polsce INNVIGO (poza programem rejestracyjnym) realizuje ok. 2000 poletek doświadczalnych w warunkach polowych oraz kilkadziesiąt projektów badawczych w warunkach szklarniowych i laboratoryjnych. Ich wyniki, w połączeniu z najnowszą wiedzą naukową, pozwalają ekspertom na formułowanie rekomendacji i zaleceń, z których później chętnie korzystają producenci rolni. – Już na samym początku podjęliśmy decyzję, że będziemy oferować nasze rozwiązania w oparciu o najwyższej jakości serwis, dotyczący nie tylko obsługi firm wprowadzających produkty na rynek, ale rolników, użytkowników naszych środków ochrony roślin – mówił Krzysztof Golec, Prezes Zarządu INNVIGO. – Oczywiście wiedza nie jest dana raz na zawsze i musimy dbać o jej aktualizację, dlatego prowadzimy szereg badań, które pozwalają nam na pogłębianie wiedzy dotyczącej aktualnych problemów w rolnictwie.

Szkolenia stanowią bardzo ważny obszar działalności INNVIGO. Doradcy i przedstawiciele handlowi ze współpracujących firm mogą liczyć na fachową opiekę merytoryczno-doradczą i dostęp do najnowszych informacji – zarówno z obszaru badań naukowych, jak i doświadczeń polowych. Liczne spotkania edukacyjne z partnerami z całej Polski prowadzone są w trzech formułach: jako obserwacje polowe połączone z częścią teoretyczną i analityczną, jako spotkania diagnostyczne, podczas których badane są konkretne przypadki i poszukiwane rozwiązania problemów, a także w postaci konferencyjno-seminaryjnej – realizowane głównie zimą i polegające m.in. na prezentacji wyników badań i omówieniu przypadków, z jakimi rolnicy mieli do czynienia przez cały sezon.

Jak wygląda szkolenie INNVIGO w praktyce? Przykładem może być jedno ze spotkań technicznych, które odbyło się jesienią na polach doświadczalnych w Krościnie Małej na Dolnym Śląsku. Uczestnikami byli przedstawiciele handlowi firmy Flora Praszka. Pierwsza część polegała na wizytacji doświadczeń ścisłych i miała na celu zaprezentowanie skuteczności rozwiązań herbicydowych w rzepaku, stosowanych w układzie przedwschodowym, powschodowym lub zabiegów sekwencyjnych. Uczestnicy poznali w praktyce zagadnienia związane z kompatybilnością biologiczną mieszanin herbicydów z różnych grup oraz łączenia herbicydów z regulatorami wzrostu, służącymi do poprawy pokroju rzepaku. Po prezentacji polowej w drugiej części omówione zostały takie tematy, jak: stosowanie regulatorów wzrostu i herbicydów o charakterze korygującym zachwaszczenie w rzepaku, zalety i wady substancji czynnych herbicydów do zbóż, używanie mieszanin zbiornikowych w zależności od warunków, zabiegi sekwencyjne, ochrona w przypadku występowania form odpornych chwastów jedno- i dwuliściennych. Kolejnymi ważnymi tematami była analiza wpływu formulacji środków na skuteczność zabiegów oraz omówienie wpływu stosowania herbicydów w płodozmianie na wywoływanie presji selekcyjnej na odporność chwastów.

Każdorazowo takie spotkanie przynosi znaczną dawkę praktycznej wiedzy, jak również możliwość konsultacji ze specjalistami prowadzącymi liczne doświadczenia oraz doradztwo w zakresie diagnostyki zagrożeń i doboru odpowiednich preparatów. Jednym z prowadzących jest Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju w INNVIGO – ekspert i prawdziwy pasjonat rolnictwa. Jak powiedział po szkoleniu: – Przynajmniej raz na tydzień prowadzę tego typu szkolenia – to wynika nie tyle z obowiązku, co z pasji.

O bardzo dużym zapotrzebowaniu na działalność edukacyjną, jaką prowadzi INNVIGO, świadczą wypowiedzi osób, które mają okazję brać udział w szkoleniach, ale także na co dzień korzystają ze wsparcia i doświadczenia eksperckiego – a następnie przekazują zdobytą wiedzę swoim klientom.

Piotr Woźniak z firmy Flora Praszka zdradził, z jakimi problemami styka się w swojej pracy i co mu dają spotkania szkoleniowe, w których uczestniczy: – Rolnicy najczęściej zwracają się do nas – sprzedawców, doradców – z pytaniami praktycznymi o sprawy, których nie można wyczytać z etykiet preparatów: czyli o możliwości mieszania, stosowania w skrajnych przypadkach, skrajnych dawkach, w różnych fazach. To jest wiedza praktyczna, której mogliśmy dziś w polu dotknąć. Mam duże doświadczenie, bo pracuję w tej branży prawie 20 lat, a zawsze czekam z niecierpliwością na takie spotkanie, bardzo mnie to interesuje. A nasi nowi pracownicy mogą uzyskać tutaj ogromną ilość wiedzy.

Karol Szymula z oddziału firmy Chemirol, mieszczącego się w Nowym Stawie na Żuławach, tak opowiadał: – Zajmujemy się sprzedażą środków ochrony roślin oraz kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa. Stawiamy na doradztwo rolnicze i szkolenia – przede wszystkim dlatego, że chcemy dostarczyć rolnikom jak najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z wieloma firmami producenckimi i koncernami, między innymi z INNVIGO. To bardzo dobry partner, ponieważ możemy liczyć nie tylko na zaopatrzenie w środki ochrony roślin, ale przede wszystkim korzystać ze szkoleń i precyzyjnego doradztwa w zakresie technologii ochrony upraw. Dział badań i rozwoju wspiera nas na każdym kroku, w trakcie spotkań dyskutujemy o bieżących problemach występujących na polu, wymieniamy się spostrzeżeniami, szukamy rozwiązań i przekazujemy je naszym klientom.

Wiesław Zator od kilkunastu lat jest doradcą w prudnickim oddziale firmy Flora. Po szkoleniu podzielił się swoimi wrażeniami: – Mieliśmy kolejne spotkanie z Andrzejem Brachaczkiem, przedstawicielem INNVIGO – w polu, w praktyce. Andrzej zawsze przygotuje coś ciekawego, nowego. Na dzisiejszych „manewrach polowych” mieliśmy do czynienia ze środkami ochrony rzepaku – herbicydami i fungicydami. Widzieliśmy, jak choroby grzybowe atakują rzepak, jak się rozwijają i rozprzestrzeniają oraz co w naszej ofercie jest najbardziej skuteczne. Przedstawiciele biorący udział w tym szkoleniu będą w stanie przekazać rolnikom te wiadomości. Poprzez to, że my jesteśmy bogatsi w wiedzę, skorzysta również końcowy odbiorca naszych środków i usług, czyli rolnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *