Innowacyjny czujnik gleby

Case IH włącza do swojego portfolio czujnik gleby do sterowania maszynami uprawowymi i siewnikami rzędowymi.

Niskie zużycie paliwa dzięki układowi prowadzenia ze zmienną głębokością narzędzia. Sterowana czujnikiem regulacja głębokości roboczej. Lepsza wydajność pracy dzięki bardziej równomiernej prędkości roboczej. Mniejsze obciążenie kierowcy. Czujnik gleby całkowicie kompatybilny z systemem ISOBUS. Sterownik zadań ISOBUS dla maszyn uprawowych.
Case IH, wraz z austriackim dostawcą technologii – firmą Geoprospectors GmbH, aktywnie pracuje nad rozwinięciem długoterminowej współpracy w zakresie technologii detekcji gleby.
W efekcie tej współpracy Case IH wykorzystuje system Topsoil Mapper, wyprodukowany przez Geoprospectors GmbH oraz jest wyłącznym dystrybutorem produktów Geoprospectors w Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Mołdawii, Holandii, Polsce, Rumunii, Szwajcarii i Ukrainie.
Uzyskanie jednorodnej gleby rolnej wymaga zastosowania podczas uprawy różnych głębokości roboczych narzędzia celem zrównoważenia charakterystycznych dla poszczególnych części pola różnic pod względem typu gleby, jej gęstości i zawartości wody. Pomiar tych parametrów z wymaganą dokładnością i niezawodnością można wykonać jedynie w czasie rzeczywistym, gdyż zmieniają się one znacznie w zależności od sezonu.
Na przestrzeni wielu lat prac rozwojowych firma Geoprospectors GmbH  opracowała system czujników potrafiący odczytać w czasie rzeczywistym istotne parametry gleby i przesłać je do komputera maszyny uprawowej w celu kontrolowania głębokości prowadzenia narzędzia. W tym celu czujnik zainstalowany jest w przedniej części ciągnika. Zebrane pomiary są bezpośrednio przekształcane na polecenia sterujące pracami uprawowymi przez czujnik komputera, a następnie przekazywane do komputera roboczego maszyny za pośrednictwem systemu ISOBUS.
– Topsoil Mapper to pierwszy czujnik gleby, który można bezpośrednio zintegrować z narzędziami rolniczymi i który może sterować w czasie rzeczywistym maszynami uprawowymi. Dzięki temu możemy regulować stopień uprawy w zależności od aktualnych warunków glebowych i pogodowych – mówi  Michael Pregesbauer, Dyrektor Generalny Geoprospectors GmbH.
Po podłączeniu czujnika do przedniego złącza ISOBUS oraz komputera roboczego sprzętu uprawowego do tylnego złącza ISOBUS ciągnika, można rozpocząć pracę. Topsoil Mapper oraz komputer narzędzia kontrolowane są wyłącznie przez terminal ISOBUS ciągnika. Odczyty głębokości dokumentowane są przez sterownik zadań terminala. Pozycjonowanie GPS ciągnika wykorzystywane jest do tworzenia map na podstawie odczytów z czujnika.
Do dziś mapy gleby tworzone były w toku odrębnych czynności. Wprowadzenie systemu Topsoil Mapper oznacza możliwość zapisywania zaktualizowanych informacji na temat gleby w trakcie wykonywania prac, a następnie wykorzystanie ich do planowania przyszłych zastosowań. Topsoil Mapper można stosować do wszystkich rodzajów roślin, warunków pogodowych oraz gleb. Dane wymieniane są za pośrednictwem standaryzowanych formatów wymiany danych, takich jak ISO XML czy Shapefile, umożliwiających integrację z powszechnie stosowanymi systemami zarządzania gospodarstwem.
Źródło: Case IH
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *