Innowacje w hodowli roślin dla zrównoważonego rolnictwa

Innowacje w hodowli roślin dla zrównoważonego rolnictwa – pod takim tytułem odbyła się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja naukowa organizowana przez Polską Federację Gospodarki Żywnościowej RP, Polską Izbę Nasienną, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Polską Izbę Zbożowo-Paszową.

W konferencji wzięli udział m.in. podsekretarz stanu Ewa Lech, ambasador Argentyny Patricia Salas, przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, a także hodowcy roślin, przedstawiciele rolników, naukowcy.

Prelegentami dzisiejszej konferencji byli: prof. dr hab. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, dr Petra Jorasch z European Seed Association, prof. dr hab. Sławomir Podlaski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

Podsekretarz stanu Ewa Lech podkreśliła potrzebę kontynuowania szerszej dyskusji na poziomie państw członkowskich, jak i na poziomie Unii Europejskiej w odniesieniu do wykorzystania nowych technik hodowlanych (New Breeding Techniques).

28 września br. Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli konferencję Wysokiego Szczebla pt. „Nowoczesne biotechnologie w rolnictwie – wytyczając drogę do odpowiedzialnych innowacji”, w której miałam okazję uczestniczyć – poinformowała wiceminister Ewa Lech.

W trakcie dzisiejszego spotkania zwrócono uwagę na konieczność dialogu i precyzyjnej komunikacji, rolę nauki i firm w informowaniu społeczeństw o nowych produktach i sposobie ich wytwarzania. Zwrócono również uwagę na to, że szczególnie istotnym jest odzyskanie zaufania konsumentów, co jest możliwe dzięki jasnej, przejrzystej komunikacji, budowaniu zaufania do nauki oraz firm wprowadzających nowe produkty. Dzisiejsza konferencja stanowiła okazję do przeprowadzenia przedstawienia tej problematyki w Polsce.

Naukowe opracowanie, przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące nowych technik hodowli dostępne jest pod adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/research/sam/pdf/topics/explanatory_note_new_techniques_agricultural_biotechnology.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *