Inicjatywa białkowa COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w imprezach popularyzujących uprawę gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi. W należących do COBORU stacjach doświadczalnych w czerwcu br. zostaną zorganizowane Dni pola roślin bobowatych. Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z odmianami tych roślin zalecanymi do uprawy w danym województwie oraz prowadzonymi doświadczeniami odmianowymi z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym, soją a także z innymi grupami roślin uprawnych. W trakcie imprez udzielane są porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony roślin. Terminarz imprez i więcej informacji o akcji promocyjnej można znaleźć na stronie COBORU: Dni pola roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

W sierpniu i wrześniu br. COBORU zorganizuje w 14 stacjach doświadczalnych i zakładach doświadczalnych Dni soi. Terminarz imprez dostępny tu >>>Dni Soi.

W okresie jesiennym na terenie wszystkich województw zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu doboru odmian i agrotechniki uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi na podstawie m.in. wyników doświadczeń odmianowych przeprowadzonych przez COBORU w 2019 r. Terminarz szkoleń zostanie podany później.

Na stronie internetowej zamieszczono publikacje opracowane w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU. Są to

–Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych,

–Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych,

–Listy opisowe odmian,

–Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw,

–Foldery i ulotki i filmy,

Publikacje zawierają wyniki wszystkich doświadczeń dla kraju, a w przypadku soi także dla wydzielonych trzech rejonów (południowy, centralny, północny). Wszystkie publikacje dostępne są na stronie internetowej COBORU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *