Inicjatywa białkowa COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w imprezach popularyzujących uprawę gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi. W należących do COBORU stacjach doświadczalnych w czerwcu br. zostaną zorganizowane Dni pola roślin bobowatych. Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z odmianami tych roślin zalecanymi do uprawy w danym województwie oraz prowadzonymi doświadczeniami odmianowymi z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym, soją a także z innymi grupami roślin uprawnych. W trakcie imprez udzielane są porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony roślin. Terminarz imprez i więcej informacji o akcji promocyjnej można znaleźć na stronie COBORU: Dni pola roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

W sierpniu i wrześniu br. COBORU zorganizuje w 14 stacjach doświadczalnych i zakładach doświadczalnych Dni soi. Terminarz imprez dostępny tu >>>Dni Soi.

W okresie jesiennym na terenie wszystkich województw zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu doboru odmian i agrotechniki uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi na podstawie m.in. wyników doświadczeń odmianowych przeprowadzonych przez COBORU w 2019 r. Terminarz szkoleń zostanie podany później.

Na stronie internetowej zamieszczono publikacje opracowane w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU. Są to

–Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych,

–Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych,

–Listy opisowe odmian,

–Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw,

–Foldery i ulotki i filmy,

Publikacje zawierają wyniki wszystkich doświadczeń dla kraju, a w przypadku soi także dla wydzielonych trzech rejonów (południowy, centralny, północny). Wszystkie publikacje dostępne są na stronie internetowej COBORU.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *