Ile na unijną promocję produktów rolnych?

Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Prac na 2019 r., w zakresie polityki promocyjnej. Program określa produkty i potencjalne rynki oraz przedstawia strategiczne priorytety dotyczące promowania unijnych produktów rolnych, jak również kryteria finansowania. Programy na 2019 rok, wybrane do współfinansowania przez UE będą koncentrować się przede wszystkim na rynkach spoza UE o największym potencjale rozwoju.

Na programy dotyczący promocji produktów rolno-spożywczych w UE i krajach trzecich dostępne będzie łącznie 191,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 12,5 mln EUR w porównaniu z rokiem 2018, w tym:

    na programy proste – 100 mln EUR,

    na programy multi – 91,6 mln EUR.

Kwota 89 mln EUR zostanie przeznaczona na kampanie promocyjne w krajach
o wysokim wzroście gospodarczym, takie jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Część środków unijnych zostanie przeznaczona na promocję konkretnych produktów, takich jak oliwki stołowe.

Na programy proste na rynku wewnętrznym, dotyczące osi tematycznej 1, tj. promujące systemy jakości UE przeznaczono 12 mln EUR, zaś na programy w ramach osi tematycznej 2, tj. promujących m.in. metody produkcji oraz walory zdrowotne i dietetyczne oraz dobrostan zwierząt przeznaczono 8 mln EUR. W ramach programów prostych realizowanych na rynkach krajów trzecich dodano 2,5 mln EUR na kopertę dotyczącą oliwek. W odniesieniu do programów wielonarodowych dodano natomiast możliwość promocji ryżu, na co przeznaczono również 2,5 mln EUR.

Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, przewidziano budżet na działania własne KE w wysokości 9,5 mln EUR. W sumie w RPP na 2019 rok KE zakłada przeznaczyć środki w wysokości 201,1 mln EUR.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących konkretnych kampanii promocyjnych zostaną opublikowane przez KE w styczniu 2019 r. Skierowane będą dla szerokiego grona podmiotów, takich jak np. organizacje branżowe lub międzybranżowe, czy organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne. Programy powinny podkreślać szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, aspekty żywieniowe
i zdrowotne, dobrostan zwierząt, poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycje.

Jednocześnie, 7 lutego 2019 r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny (tzw. Info day), organizowany przez Komisję Europejską, podczas którego będzie można zdobyć szczegółowe informacje oraz spotkać się z potencjalnymi partnerami do realizacji programów wielonarodowych.

Za realizację tej strategicznej polityki, w imieniu Komisji odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (tj. CHAFEA).

Szczegółowe informacje dotyczące RPP na 2019 rok można znaleźć na poniższej stronie CHAFEA:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/2019-annual-work-programme-adopted

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *