III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji

W Centrum Bankietowo-Konferencyjnym „ Pod Lipami” w Łęgowie, odbyło się III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji. Nietypowo, ponieważ tym razem odbyło się ono zgodnie ze wszystkimi wymogami sanitarnymi nałożonymi z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19. Nie przeszkadzało to jednak w wypracowaniu wniosków, których łącznie złożono 19 z czego 17 przyjęto do realizacji.

Na wstępie obrad Prezes Wiesław Burzyński w imieniu Zarządu złożył gratulacje Państwu Danucie i Zygmuntowi Stromskim za uzyskanie tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi w kategorii „Rolnik” w 2019 r. Jest to wielkie osiągnięcie, sukces a także zaszczyt, tym bardziej, ze zwycięzcą jest członek Pomorskiej Izby Rolniczej.

Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad i regulamin, powołało przewodniczącego obrad, którym został Prezes Wiesław Burzyński. W posiedzeniu uczestniczyło 29 członków na 32 stanowiących Walne Zgromadzenie. Zebrani wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu, które zaprezentował Wiceprezes Ryszard Kleinszmidt, natomiast działania KRIR przedstawił Delegat Rafał Mładanowicz wraz z Zygmuntem Stromskim. Dyrektor Biura –Jarosław Jelinek omówił wykonanie budżetu PIR roku 2019 oraz plan na rok2020. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały z w/w sprawach, jednocześnie udzielając absolutorium Zarządowi PIR za rok 2019. Nad przebiegiem obrad pod względem prawnym czuwała Pani mecenas Renata Tracz-Went.

Na obrady przybył Andrzej Derlecki –Prezes Pomorskiego Związku Hodowli Koni, który podziękował Pomorskiej Izbie Rolniczej za wsparcie w ubiegłych 4 latach, gdyż kadencja ZHK skończyła się 26.06. Podkreślił, iż ta współpraca od lat układała się dobrze i za okazane serce i pomoc wręczył na ręce Prezesa PIR statuetkę konia zimnokrwistego.

W dalszej części Wiceprezes Ryszard Kleinszmidt przedstawił propozycję kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE na lata 2022-2027 wskazując wymogi, jakie będą obowiązywały wnioskujących o dopłaty bezpośrednie, planowane ograniczenia w stosowaniu pestycydów i antybiotyków oraz zamiary powiększenia powierzchni obszarów chronionych i gospodarstw ekologicznych w Polsce. Przedstawił również propozycję nowej płatności dla rolników, którzy zdecydują się realizować dodatkowe wymogi prośrodowiskowe tzw. Ekoschematy.

Prezes Zarządu –Wiesław Burzyński dodał, iż Komisja Europejska zaproponowała również Strategię „ Zielony ład” i „ Od pola do stołu”.  Strategie te zdecydowanie uderzają w produkcję rolniczą. Jeśli zostaną one przyjęte to dochód z 1 ha zdecydowanie się zmniejszy ograniczając zarazem dochody rodzin rolniczych i zainteresowanie młodych rolników przejmowaniem gospodarstw. KRIR wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krzysztofem Ardanowskim wyrazili negatywną opinię z Polskiej strony. 

Zebrani podkreślali, iż wszystkie te działania i obostrzenia uderzają w gospodarstwa produkcyjne. ASF, bioasekuracja oraz szkody w uprawach wyrządzane przez zwierzęta prawem chronione to kolejne problemy ponoszone w dyskusji, które zostały złożone w formie wniosków Walnego Zgromadzenia i przyjęte do realizacji przez Zarząd PIR.

PIR, fot.PIR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *