II Posiedzenie KRIR VI kadencji

2 grudnia 2019 r. w Parzniewie miało miejsce II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Krzysztof Maciej Retyk oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Jan Białkowski i   Anna Zając Plezia – Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR.

W trakcie swojej wypowiedzi Minister Ardanowski zwrócił uwagę na zachodzące zmiany związane z migracją ludzi z miast na wieś i pojawiające się w związku z tym problemy. Według Ministra można je rozwiązać tylko w drodze wzajemnego zrozumienia i porozumienia.

Minister Ardanowski zapowiedział ponadto zmiany w resorcie rolnictwa, aby lepiej dostosować jego strukturę do nowych zadań, jak np. w zakresie zmian klimatycznych. Minister Ardanowski zapowiedział także przebudowę KOWR i ARiMR, aby były instytucjami usługowymi, służebnymi wobec rolników, a nie być państwem w państwie. Dodał, że będzie tylko jedna obowiązująca interpretacja prawników, prawników z centrali agencji i nie będzie prawników w oddziałach terenowych, którzy wydają swoje opinie.

Minister zapewnił ponadto o swojej determinacji w zakresie wprowadzenia rozwiązań w zakresie małych ubojni, które będą musiały spełnić tylko podstawowe, minimalne wymagania oraz poinformował o małym zainteresowaniu rolników środkami na zaopatrzenie gospodarstw w wodę, co dziwi wobec powtarzających się problemów z suszą.

W trakcie posiedzenia członkowie KRIR dyskutowali także na temat dotychczasowych działań wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF), które niestety nie zapobiegły przeniesieniu się  wirusa ASF z terenów wschodniej i środkowej Polski na populacje dzików województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Ze względu na zbliżający się okres huczki-rui, istnieje poważne zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa na stada  i populacje dzików  z województw przyległych do woj. lubuskiego, w tym na teren największego zagłębia produkcji świń, jakim jest województwo wielkopolskie. Wyeliminowanie wirusa w rejonach o dużej koncentracji świń i dzików będzie znacznie trudniejsze niż na wschodzie Polski. Wielkość i skala strat dla producentów świń i Skarbu Państwa  będzie mogła być liczona w  miliardach złotych, a ewentualny brak wypłat odszkodowań za likwidowane stada świń spotęguje chaos, doprowadzając do bankructwa wiele gospodarstw  i pozostawi wiele rodzin bez środków do życia.

Mając na względzie milionowe straty dla całej polskiej gospodarki, rolników, przemysłu mięsnego i budżetu państwa, jakie mogą wystąpić w przypadku dalszego rozprzestrzeniana się afrykańskiego pomoru świń, szczególnie wśród towarowych gospodarstw trzodziarskich, KRIR oczekuje podjęcia przez Rząd zdecydowanych i skutecznych działań mających zapobiec czarnemu scenariuszowi, jakim byłoby rozprzestrzenienie się wirusa ASF na wszystkie województwa kraju.

W celu przyspieszania procesu eradykacji wirusa z terenu kraju członkowie KRIR uzgodnili, iż Rada Ministrów powinna podjąć decyzję o koordynacji prac resortów rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych, infrastruktury, finansów i obrony narodowej  w zwalczaniu  ASF na wzór  niektórych krajów, w których ze względu na specyfikę walki z ASF, koordynacja działań była prowadzona na szczeblu premiera.

W celu poprawy skuteczności walki z chorobą ASF samorząd rolniczy oczekuje od Rządu:

    podjęcia decyzji o całkowitej depopulacji stad dzików, nie tylko  z terenów powiatów, na których ten wirus występuje  oraz do nich przyległych, ale na terenie całej Polski,
    zwiększenia środków finansowych na bioasekurację  oraz wypłatę premii dla myśliwych za odstrzał dzików,
    zapewnienia w budżecie państwa zwiększonych środków finansowych na wypłatę odszkodowań dla gospodarstw  za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej,
    maksymalna kara za niespełnienie bioasekuracji – 30% odszkodowania,
    przeniesienie nadzoru nad PZŁ do MRiRW,
    objęcia ochroną przez służby porządkowe możliwości przeprowadzania polowań.

Biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzednich stref, należy usprawnić odbiór zwierząt zdrowych z tych gospodarstw, które znajdą się w wyznaczonych strefach.

W Polsce przy znacznych wydatkach  finansowych z budżetu państwa udało się już zwalczyć wirusa w części kraju –  60 gmin znajdujących się w tzw. strefie zapowietrzonej zostało już przez KE uznanych za wolne od ASF. Mając na względzie, iż przedostanie się z Polski wirusa na teren Niemiec spowoduje  głęboki kryzys na rynku wieprzowiny w całej Unii Europejskiej, samorząd rolniczy uważa, że resort rolnictwa powinien wystąpić do Komisji Europejskiej o przyznanie zwiększonych środków finansowych na walkę z wirusem ASF.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *