I Forum Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

W Pałacu Siemczyno (Gmina Czaplinek) odbyło się pierwsze w VI kadencji Forum Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pod nazwą „Kompetencje Izb Rolniczych w świetle zmian następujących w rolnictwie”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji około rolniczych i samorządowych, między innymi: Urzędu Wojewódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, KRUS, Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Powiatowego Lekarza Weterynarii. W spotkaniu udział wziął także Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz, który przedstawił kilka głównych propozycji podniesienia kompetencji, które według niego powinny wejść w życie:

    w każdej gminie powinny być plany zagospodarowania przestrzennego, a nie same studium – powinny być uzgadniane z izbą, tak aby w strefie produkcji rolnej była produkcja rolna, a nie zabudowa jednorodzinna,
    zasady gospodarowania ziemią – izby rolnicze powinny decydować do kogo trafia ziemia, kryteria, warunki powinny być ustalane w trakcie konsultacji z przedstawicielami rolników,
    powrót do tzw. rad nadzorczych działających np. przy ARiMR, KOWR, ZODR – powinna to być formuła rady programowej- która po konsultacjach z kierownictwem danej instytucji ustala program potrzeb w danym regionie. Rada miałaby się składać w głównej mierze z przedstawicieli izby, przedstawiciela związków zawodowych ale realnie istniejącego i działającego w danym regionie, przedstawiciela naukowego.
    doradztwo rolnicze oprócz realizacji polityki rządu powinno się również tak kształtować politykę rolną, aby zwiększać dochody rolników,
    jakość jako najważniejsza cech naszego, polskiego rolnictwa,
    zmiana wizerunku wsi – walka o rolnika, zmiana postrzegania rolnictwa poprzez miasto,
    utworzenie komisji składających się z młodych rolników.

W trakcie forum rolnicy podnosili dużo tematów, które obecnie nurtują rolników: między innymi :

    import zbóż z Ukrainy,
    restrykcje związane ze stosowaniem środków ochrony roślin,
    działania dotyczące „oddłużenia” gospodarstw rolnych,
    ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych,
    klęska suszy – szacowanie szkód na podstawie przestarzałych, nieaktualnych kategorii gleb, brak sprawnego monitoringu,
    zagrożenie ASF – niewystarczające informacje, brak działań,
    potrzeba niezależnych laboratoriów odwoławczych badających jakość produktów rolniczych,
    potrzeba szybszej realizacji decyzji ARiMR na wnioski rolników w sytuacjach kryzysowych jak np. ASF.

Na powyższe tematy odpowiedzi starali się udzielać przedstawiciele instytucji.
Podsumowując, Forum Rad Powiatowych oczekuje merytorycznych rozmów oraz zdecydowanych działań ze strony rządzących, natomiast Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej będzie prowadził działania w zakresie poruszanych problemów.

ZIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *