Honorowe członkostwa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w konferencji „Rola Sołtysów we wdrażaniu programów nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Europa zrównoważonego rozwoju”. Spotkanie odbyło się w Wąglikowicach, gmina wiejska Kościerzyna.

W takcie uroczystości w kościele w Wąglikowicach miał miejsce Akt Nadania przez prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego Jana Zaborowskiego honorowego członkostwa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego – w uznaniu zasług w działalność na rzecz Rzeczpospolitej i pracy dla środowisk wiejskich– wiceministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardowi Zarudzkiemu. Szczególnym dowodem Aktu Nadania Honorowego Tytułu było wręczenie kapelusza „Sołtysa Kierdziołka – Cię choroba”.

W Akcie nadania członkostwa jest zapisane: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

Wiceminister podziękował za to wyróżnienie, które jest z jednej strony mobilizacją do bardziej wytężonej pracy na rzecz sołectw, społeczności sołtysów, a z drugiej dostrzeżeniem wysiłku jaki został wykonanych przez MRiRW na rzecz „Małych Ojczyzn”.

W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślił znaczenie i rolę sołtysów w rozwoju obszarów wiejskich. Dokonał przeglądu wybranych sposobów wdrażania, programów,  projektów i narzędzi  rozwoju sołectw (funduszu sołeckiego, programów współpracy, funkcjonowania i tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich, innych organizacji pozarządowych,  programów na rzecz ochrony środowiska itp.). Podkreśli rolę i znaczenie sołtysów w nowym okresie programowania WPR po 2020 r.

– Tu czeka nas wspólna praca nad wypracowaniem takich sposobów przekazywania środków finansowych, które będą gwarantowały zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny sołectw – powiedział Ryszard Zarudzki i zadeklarował dalszą pracę w celu ustalenia takich rozwiązań, które będą wspierały sołtysów w ich codziennej pracy na rzecz swojej wsi.

W kolejnej części spotkania wiceminister rolnictwa wręczył grupie aktywnych sołtysów złote, srebrne i brązowe odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, odebrała akt nadania Honorowego członkostwa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego.

MRiRW, fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *