Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 w roku 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Już w sierpniu 2019 roku planowane są nabory wniosków na dwa poddziałania:

    „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF
    „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

We wrześniu zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków na następujące poddziałania:

    „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”
    „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
    „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie
    „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF
    „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
    „Wsparcie korzystania z usług doradczych”
    „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

Pełny harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *