Grupa Azoty wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Grupa Azoty znalazła się wśród laureatów Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. portalu wnp.pl. Ranking stanowi zestawienie najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców miało miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wyróżnienie w imieniu Grupy Azoty odebrał Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wyboru liderów Rankingu dokonała Rada kampanii „Zielony indeks” złożona z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z polityką środowiskową oraz autorytetów w tej dziedzinie.

Projektem, który Grupa Azoty opisała w ramach zgłoszenia do zestawienia były prace modernizacyjne na instalacji kwasu azotowego technicznego, które przyczyniły się do ograniczenie emisji gazu cieplarnianego podtlenku azotu. Zmiany polegały na modernizacji konstrukcji i montażu nowego niskoemisyjnego katalizatora. Pierwsze zmiany wprowadzono w grudniu 2018, prace zakończyły się w czerwcu 2019 roku, a łączny koszt projektu zamknął się kwotą ponad 3,5 miliona złotych.

W związku z powyższym, w roku 2019 nie wyemitowano gazów cieplarnianych w postaci ekwiwalentu CO2 w liczbie ponad 63 tysięcy t CO2. Dane należy porównywać z okresem bazowym, jakim jest rok 2018. Można więc wskazać, że w przypadku instalacji Kwasu Azotowego Technicznego spółka odnotowała spadek na poziomie około 53 proc. w porównaniu do okresu bazowego. Z kolei w przypadku roku 2020 nie wyemitowała 98 tysięcy t CO2. Co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi spadek o około 83 proc. na wskazanej instalacji.

W imieniu Grupy Azoty, dziękuję za wyróżnienie w pierwszej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. To dla nas duży zaszczyt znaleźć się gronie spółek, które aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej gospodarki. W Grupie Azoty konsekwentnie podejmujemy działania, które obniżają naszą emisyjność i tym samym zwiększają naszą konkurencyjność. Prace modernizacyjne na instalacji kwasu azotowego technicznego to jeden z wielu projektów Grupy Azoty potwierdzający, że transformacja klimatyczno-energetyczna odgrywa dla nas istotną rolęmówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych jest częścią szeroko zakrojonej kampanii „Zielony indeks” realizowanej przez Grupę PTWP, wydawcę portalu wnp.pl, dedykowanej tym, którzy aktywnie uczestniczą w „zielonej” transformacji polskiej gospodarki.

Jako Grupa Azoty podejmujemy szereg działań, aby sprostać wyzwaniom związanym z polityką klimatyczną i Europejskim Zielonym Ładem. Jednym z takich projektów jest inwestycja, którą opisaliśmy w ramach zgłoszenia do Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. Dziękuję organizatorom rankingu za wyróżnienie – to doskonała inicjatywa, która docenia firmy rozumiejące istotę transformacji w kierunku technologii nisko i zeroemisyjnych. Potrzebujemy jak najwięcej takich projektów i dostosowanego do zmieniającego się otoczenia prawodawstwa oraz dedykowanych na dekarbonizację funduszy – powiedział Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W zestawieniu inicjatyw dekarbonizacyjnych ujęte zostały rekomendowane przez firmy i instytucje wdrożenia zakończone w latach 2019-2020.

Azoty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *