Grono liderów branży mleczarskiej się powiększy

fot. Sławomir Kłak

Rok 2017 przez wielu ekspertów oceniany jest jako dobry okres dla polskiego mleczarstwa. Dodatnie saldo handlu zagranicznego oraz stosunkowo wysokie ceny detaliczne produktów mleczarskich miały pozytywny wpływ na rentowność produkcji mleka, co bezpośrednio przełożyło się choćby na cenę mleka płaconą rolnikom, która w porównaniu do 2016 r. wzrosła przeciętnie o 25,5 % do poziomu 1,39 PLN/litr. W analogicznym okresie stopa wzrostu cen u producenta w branży mleczarskiej wyniosła 16,5% zaś stopa cen detalicznych wyniosła 4,9%. Rekordowe ceny detaliczne masła, które w 2017 r. wzrosły aż o 31 % również miały istotny wpływ na kondycję polskich przedsiębiorstw branży mleczarskiej. Jaka jest rzeczywista kondycja przedsiębiorstwa można sprawdzić poprzez bezpłatny udział w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, gdzie wielopłaszczyznowa analiza, nie tylko ilościowa,  wykonana przez grono niezależnych ekspertów branży udzieli odpowiedzi na to pytanie.

Głównym celem Rankingu jest wyłonienie najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów sektora mleczarskiego oraz laureatów kategorii specjalnych. Wieloletnia tradycja i doświadczenie organizatorów oraz kompetencje członków Kapituły gwarantują merytoryczną i obiektywną ocenę uczestników a każde przedsiębiorstwo biorące udział w Rankingu otrzyma indywidualny raport zawierający wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach.
Warunkiem uczestnictwa w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do biura Polskiej Izby Mleka w wersji elektronicznej na adres: doradztwo@izbamleka.pl lub w wersji papierowej na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok. Termin nadsyłania ankiet upływa 30 czerwca 2018 roku. Więcej szczegółów dotyczących Rankingu znajdziecie Państwo na stronie www.izbamleka.pl w zakładce Ranking 2018.
Udział w Rankingu jest bezpłatny
Rozstrzygnięcie XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich odbędzie się na uroczystej Gali podczas XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, 27 września 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku.
Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności udostępnionych danych, które będą wykorzystane jedynie w celu sporządzenia Rankingu i wyłonienia laureatów.
XII Ranking Spółdzielni Mleczarskich jest dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Zapraszamy do udziału,
Organizatorzy XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *