Glifosat tylko na 5 lat?

Komisja Europejska zaproponowała odnowienie glifosatu na okres 5 lat tj. do 15 grudnia 2022. Jest to zdecydowanie krótszy okres zatwierdzenia substancji czynnej, co wynika m.in. z rozbieżności stanowisk państw członkowskich odnośnie możliwości odnowienia zatwierdzenia glifosatu. Stosowny projekt rozporządzenia w tej sprawie będzie przedmiotem opiniowania przez państwa członkowskie w ramach Komitetu Odwoławczego w dniu 27 listopada 2017 r.

W związku z tym, resort rolnictwa zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o przekazanie opinii w tej sprawie.

W odpowiedzi, Zarząd KRIR poinformował, że okres 5-letni wydaje się niewystarczający do wykonania szczegółowych i jednoznacznych badań odnośnie szkodliwości glifosatu. Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowany okres jest niewystarczający do rejestracji środka z inna substancją czynną o takim zakresie działania jak glifosat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *