Gdzie ubezpieczyć uprawy i zwierzęta z dopłatami z budżetu państwa?

Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa  uruchamiana  na podstawie programów  w  razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich.  W 2019 roku na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczonych zostało 630 mln złotych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł w tym roku umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń:

        Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
        Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
        Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
        Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
        InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *