Gdy nowi mieszkańcy blokują rozwój gospodarstw

Nowi mieszkańcy wsi blokują rolnicze inwestycje. Izby chcą dać gminom narzędzia do przeciwdziałania.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o zmianę przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej. Samorząd rolniczy domaga się wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom umieszczenie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów chroniących prawa nabyte rolników gospodarujących od wielu lat na danym terenie.

Dochodzi bowiem do problemowych sytuacji, kiedy osoby kupujące działki na wsi lub inni nowi mieszkańcy terenów wiejskich skutecznie blokują nie tylko zamierzenia inwestycyjne w gospodarstwach rolnych, ale też tzw. zwykła produkcję rolną na polach.

Powszechne są działania zniechęcające i nękające rolników. Podkreśla się, że w starych krajach UE zasady pierwszeństwa i praw nabytych są usankcjonowane zwyczajowo i prawnie.

Interwencja samorządu rolniczego to jednocześnie realizacja wniosku zgłoszonego podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 2 grudnia 2019 r.

IRwO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *