Fundusze promocji – nabór uzupełniający kandydatów

W związku ze zgłoszeniem niewystarczającej liczby kandydatów na członków komisji zarządzających Funduszu Promocji Mięsa Końskiego i Funduszu Promocji Mięsa Owczego na kadencję 2021-2025, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór uzupełniający w przypadku:

  • Funduszu Promocji Mięsa Końskiego – na jedno miejsce dla kandydata reprezentującego zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju koni;
  • Funduszu Promocji Mięsa Owczego – na trzy miejsca dla kandydatów reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju owiec;

zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające ww. podmioty.

Zgłoszenia kandydatów do tych funduszy prosimy kierować do 18 czerwca 2021 r., na udostępnionym formularzu, w formie papierowej, na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Do formularza zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające:

  • cel i opis działalności a także formę prawną działania danej organizacji (np. statut, uchwała, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument),
  • wiedzę i doświadczenie kandydata na członka komisji zarządzającej, o którym mowa w pkt. 2.2 formularza,
  • wykaz członków zrzeszonych w strukturach organizacji, o którym mowa w pkt. 1.6 formularza.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *