Europejskie i światowe dyskusje o rynku mleka w Polsce z udziałem wpływowych gości

XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to największa cykliczna konferencja branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest doskonałą platformą wymiany informacji, poglądów i doświadczeń. To najlepsze miejsce do podejmowania strategicznych decyzji dla europejskiej branży mleczarskiej. W tym roku Forum będzie miało specjalnego gościa – unijnego komisarza Phila Hogana.

Jednym z prelegentów, 18-20 października w Se­roc­ku, będzie osoba, która ma decydujący wpływ na unijną politykę rolną – komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej – Phil Hogan. W konferencji wezmą też udział m.in. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, Michel Nalet, pre­zydent Europejskiego Stowa­rzyszenia Mle­czarzy (EDA) czy Brigitte Misonne z Ko­mis­ji Europejskiej oraz wielu innych. FSM patro­natem obejmują najważniejsze instytucje i amba­sady.

Podczas Forum prezesi spółdzielni i firm mle­czarskich, ministrowie rolnictwa z kilku krajów, przedstawiciele Parlamentu Europej­skiego i Ko­mis­ji Europejskiej, ekonomiści i inni wybitni eks­perci będą mieli okazję podyskutować o przyszłości sektora mleczarskiego.  

– Charakter tej konferencji, liczba uczestników oraz ranga prelegentów to dowód na to, że Forum jest miejscem niezwykłym z punktu widzenia rozwoju europejskiej i światowej branży mleczarskiej – mówi Agnieszka Maliszewska, organizator FSM.

 Tegoroczna edycja Forum poświęcona będzie międzynarodowym umowom handlowym, światowej konkurencji na rynku mleka, nowym rynkom zbytu oraz temu, jak Brexit wpłynie na politykę rynku mleka. O tym jaki kraj najbardziej odczuje skutki kryzysu na rynku mleka oraz
o tym, jak przygotować się na kolejną falę kryzysu.  

– Na Forum poruszymy też inne ważne tematy. Między innymi dotyczące umowy z Nową Zelandią o wolnym handlu, nowych rynków – Afryka, Ameryka Południowa i Bliski Wschód – wymienia Agnieszka Maliszewska. – Warto zarezerwować sobie czas i w dniach 18-20 października być z nami w Serocku pod Warszawą – zaprasza.

Ruszyła rejestracja do XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Formularz zgłoszeniowy jest na stronie konferencji http://forum-mleczarskie.org/pakiety-uczestnictwa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *