Europejskie Forum Rolnicze 2022 w nowej formule i w nowym miejscu

IV Europejskie Forum Rolnicze odbyło się 30 czerwca br. w zmienionej formule i nowym miejscu. Wydarzenie miało charakter konferencyjny, a na jego lokalizację wybrano Warszawę. Zmiana miejsca Forum podyktowana było obecną sytuacją geopolityczną oraz troską o bezpieczeństwo i zdrowie partnerów biznesowych, wystawców, uczestników oraz współpracowników.

Organizatorzy EFR zaprosili w tym roku przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki, jak i wszystkie zainteresowane strony, reprezentujące sektor rolnictwa, na jednodniowe spotkanie do centrum naukowo-biznesowego CEZAMAT. Europejskie Forum Rolnicze to miejsce spotkań i merytorycznych dyskusji na temat kluczowych wyzwań dla polskiego rolnictwa. Podczas wydarzenia odbyły się debaty i panele, w których uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rolnictwa z Polski i krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządu, organizacji producenckich oraz wiodących instytucji handlowych krajowych i zagranicznych. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji była sytuacja polskiego i europejskiego rolnictwa w obliczu wojny w Ukrainie oraz handel produktami rolno-spożywczymi w najbliższym czasie. W programie przewidziano również tematyczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów branży rolno-spożywczej, przedstawicieli świata nauki, organizacji branżowych oraz firm związanych z sektorem. Poświęcone one były m.in. nowoczesnym rozwiązaniom w rolnictwie, reformie systemu ubezpieczeń rolniczych czy digitalizacji obszarów wiejskich.

W debacie poświęconej unijnym produktom rolno-spożywczym na rynku wewnętrznym i na rynkach światowych uczestniczył Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski. Dyskusja obejmowała m.in. problematykę głodu na świecie, perspektywy rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi na rynkach wewnętrznych oraz możliwości pozyskiwania nowych rynków światowych. Szef PIORiN podkreślił efektywność polskich instytucji w zakresie dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów. W związku z bieżącą sytuacją za naszą wschodnią granicą omówił, w jaki sposób wojna na Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję wpływają na kierunki i możliwości eksportu produktów z Polski i UE. Główny Inspektor wskazał, jakie bariery administracyjne utrudniają dostęp polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych. Jednocześnie zaproponował, w jaki sposób w ich przezwyciężanie mogą zaangażować się instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wszystkie tematy poruszane podczas Europejskiego Forum Rolniczego wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, a niektóre wręcz wywołały burzliwe dyskusje pomiędzy prelegentami, jak również w rozmowach kuluarowych.

 

 

www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *