Europejskie Forum Rolnicze 2020: zdrowe rośliny to zdrowi konsumenci

Jak pogodzić prowadzenie efektywnej produkcji rolnej z poszanowaniem środowiska naturalnego? Innowacyjne metody i technologie ochrony roślin będą jednym z tematów Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 w Centrum G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.

„Chroniąc rośliny – chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting life) to hasło przewodnie obchodzonego w 2020 Międzynarodowego Roku Roślin. Zdrowe rośliny to nie tylko jakościowo dobre plony, ale także narzędzie w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu, deficytem wody i erozją gruntów.

Jak w praktyce przełożyć te założenia na prowadzenie efektywnej produkcji rolnej – takiej, która nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi, owadów zapylających i różnorodności biologicznej, a z drugiej strony nie spowoduje np. utraty 1/3 plonów przez szkodniki, choroby i grzyby? W ramach Europejskiego Forum Rolniczego w 2020 roku zostaną przybliżone nie tylko najważniejsze założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, ale także innowacyjne rozwiązania w sektorze środków ochrony roślin i nawozów wykorzystywane w UE oraz na świecie. Eksperci poruszą także kwestie rozwoju narzędzi cyfrowych wspomagających prace polowe, znaczenie integrowanej ochrony roślin w ograniczaniu presji na środowisko i ochronie bioróżnorodności, a także problematykę ochronę roślin w obliczu zmian klimatycznych.

– Uczestnikom Europejskiego Forum Rolniczego przybliżymy główne idee Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, które są związane m.in. z promocją ochrony zdrowia roślin jako narzędzia do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego. Chcemy również podyskutować o przewidywanym wpływie unijnego „Zielonego Ładu” oraz strategii „F2F – Od pola do stołu” na warunki produkcji rolnej w Europie. Z drugiej zaś strony w ramach Forum, które jest okazją do spotkania rolników i producentów rolnych z ekspertami oraz przedstawicielami największych firm z sektora ochrony roślin i nawozów, chcemy przedstawić praktyczne innowacyjne rozwiązania z zakresu metod i technik ochrony roślin – ograniczające szkodliwe „efekty uboczne” środków chemicznych, a tym samym zapewniające konsumentom zdrowe produkty, w akceptowalnych przez nich cenach – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizatora Forum.

Do udziału w debacie „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin – rolnictwo w poszukiwaniu innowacyjnych metod i technologii” zostali zaproszeni m.in. Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Łukasz Wawrzyniak – Członek Zarządu KWS, prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa, dr inż. Tomasz Bieńkowski – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Ziemniaka oraz Michał Kiciński – przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Europejskie Forum Rolnicze 2020 – najważniejsze wydarzenia

W ramach Forum, oprócz dyskusji o najnowszych osiągnięciach technologicznych w zakresie ochrony roślin, zaplanowano również m.in. debaty obejmujące najważniejsze zagadnienia dot. rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej w 2020 roku. Wydarzenie tradycyjnie już rozpocznie debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE z udziałem m.in. Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Wśród poruszanych tematów znajdzie się m.in. cyfryzacja obszarów wiejskich i Rolnictwo 4.0, a także problematyka zarządzania zasobami wodnym na terenach wiejskich oraz szanse dla producentów i przetwórców rolnych wynikające z otwierających się rynków wschodnich.

Oprócz udziału w dyskusjach, uczestnicy Forum będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko, a także jej finansowania oraz obniżania kosztów. W ramach ekspozycji nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa swoje produkty i usługi przedstawią, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, paliw oraz branży nawozowo-chemicznej, w tym m.in. KWS (Partner Główny Forum) oraz Partnerzy Forum: Chemirol, Fundusz Składkowy, 365 FarmNet, AGRO Ubezpieczenia oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Partnerami wydarzenia w 2020 roku są również: Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”, Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP), Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej.

Patronat honorowy nad Europejskim Forum Rolniczym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jan Krzysztof Ardanowski oraz Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski. Partnerem regionalnym wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Partnerem merytorycznym Forum jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Rejestracja na Europejskie Forum Rolnicze zakończy się 16 marca

Aby wziąć udział w Europejskim Forum Rolniczym należy zarejestrować się przez stronę internetową www.forum-jasionka.pl. Udział w Forum jest bezpłatny. Wejściówki dla uczestników będzie można odebrać w rejestracji bezpośrednio przed rozpoczęciem Forum.

Europejskie Forum Rolnicze 2020 odbędzie się w dn. 20-21 marca 2020 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa. Więcej szczegółów: www.forum-jasionka.pl

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *