Kiedy Europejskie Forum Rolnicze 2019?

Kształt WPR po 2020 roku, innowacyjne rozwiązania w rolnictwie dotyczące m.in. bezpieczeństwa żywności oraz perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów i przetworów rolno-spożywczych poza Unię Europejską – to najważniejsze zagadnienia Europejskiego Forum Rolniczego w 2019 roku. Jedno z największych wydarzeń skierowanych do branży rolnej odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 w Centrum G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki, a zarazem okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Pierwsza edycja Forum, która odbyła się w marcu br., zgromadziła blisko 2000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

– Merytoryczna dyskusja o szansach i zagrożeniach dla polskiego rolnictwa to założenie, które nam przyświeca podczas tworzenia agendy Europejskiego Forum Rolniczego. W 2019 roku obok tradycyjnej debaty dotyczącej zmian, jakie niesie za sobą nowa perspektywa budżetowa, skupiamy się na najnowszych trendach, które można wykorzystywać w produkcji rolniczej, przetwórstwie oraz eksporcie. Formuła Forum, która z jednej strony pozwala na aktywny udział w debacie o przyszłości rozwoju obszarów wiejskich, a z drugiej jest okazją do zdobycia wiedzy oraz zapoznania się z przykładami innowacyjnych rozwiązań dedykowanych branży rolno-spożywczej, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, dlatego będziemy ją kontynuować – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, organizatora wydarzenia.

Rozwój eksportu produktów i przetworów rolno-spożywczych do krajów spoza UE

Jak wykorzystać szanse dla europejskiego rolnictwa płynące z rosnącego popytu na produkty żywnościowe w krajach afrykańskich i azjatyckich oraz niwelować przeszkody występujące w eksporcie do krajów trzecich? W ramach II edycji Europejskiego Forum Rolniczego omówione zostaną nie tylko dotychczasowe działania Komisji Europejskiej i polskiego rządu w tym zakresie, ale również oczekiwania potencjalnych partnerów z Afryki i Azji. Do dyskusji z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa UE oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, zostali zaproszeni przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich.

Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej

Podczas Forum tradycyjnie nie zabraknie debaty nt. Wspólnej Polityki Rolnej. Dyskusja, do której zostali zaproszeni Komisarz ds. Rolnictwa Unii Europejskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz przedstawiciele krajów UE, będzie dotyczyć m.in. finalnego kształtu i budżetu WPR po 2020 roku. Podczas dyskusji zostanie również poruszony temat przyszłości WPR w dłuższej perspektywie.

Innowacje w rolnictwie gwarantujące m.in bezpieczeństwo żywności

W trakcie konferencji poruszane będą również tematy dotyczące innowacji w rolnictwie. W 2019 roku chcemy skupić się na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem żywności. Zagadnienia dotyczące legislacji, wykorzystania technik IT w systemach wczesnego wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach, ale także nakładów i efektów działań realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” i planów UE w zakresie wspierania rozwoju innowacji w branży rolno-spożywczej, zostaną poruszone podczas dyskusji z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej oraz Polski.

Ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa

Dyskusjom odbywającym się w ramach Forum w Jasionce towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

III edycja Nagrody im. Józefa Ślisza

Tradycyjnie podczas Forum odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody im. Józefa Ślisza, przyznawanej przez Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP. Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Rejestracja na Europejskie Forum Rolnicze rozpocznie się w styczniu

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób na co dzień mających do czynienia i związanych z problematyką rolnictwa: rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytutów naukowych oraz instytucji branżowych z całej Europy.
Bezpłatna rejestracja na wydarzenie rozpocznie się w styczniu 2018 roku za pośrednictwem strony internetowej: www.forum-jasionka.pl.

Europejskie Forum Rolnicze 2019 odbędzie się w dn. 1-2 marca 2019 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

Więcej szczegółów: www.forum-jasionka.pl

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *