Europejskie Forum Rolnicze 2018: czy nowe technologie na dobre zagościły w produkcji rolnej?

Jaką rolę w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji w rolnictwie pełnią nowe technologie i innowacyjne? Drugi dzień Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie się w dn. 23-24 marca w Jasionce k. Rzeszowa będzie poświęcony nowoczesnym rozwiązaniom w rolnictwie.

Europejskie Forum Rolnicze to rozwinięcie formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację EFRWP od 2011 w Jasionce k. Rzeszowa. Tegoroczna edycja, podobnie jak w latach ubiegłych, odbywa się pod patronem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zobacz fotogalerię

W debacie pt. ,,Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji’’, inaugurującej drugi dzień Europejskiego Forum Rolniczego udział wezmą: Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań, Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej.
– Podczas drugiego dnia Forum duży nacisk kładziemy na prezentację najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dyskusję o ich roli w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji rolnej. Do udziału w panelach dyskusyjnych, dotyczących m.in. zastosowania w rolnictwie sztucznej inteligencji, technik nawożenia i ochrony roślin, wykorzystania biogazu czy w końcu finansowania produkcji oraz ubezpieczeń, zaprosiliśmy przedstawicieli nauki oraz ekspertów. Panele będą cennym źródłem wiedzy dla producentów, doradców rolnych, przedstawicieli organizacji branżowych oraz rolników, którzy chcą wprowadzać w swoich gospodarstwach coraz to efektywniejsze rozwiązania – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dyskusjom i panelom tematycznym odbywającym się w ramach Forum w Jasionce towarzyszyć będą ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Swoje produkty i usługi przedstawią, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń oraz branży nawozowo-chemicznej, w tym m.in. Polska Spółka Gazownictwa, PZU SA, Alior Bank, BASF Polska, Grupa Azoty, White Hill, KWS Polska, Chemirol, SHiUZ Bydgoszcz, PRONAR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Bioelektra Group, Agropolisa, SWIMER, Smart Soft Solutions, Mojestado.pl, Plantalux i Cersus Wena oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się w dn. 23-24 marca 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.
Więcej informacji nt. Forum: www.forum-jasionka.pl
Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Patronat honorowy nad Forum objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *