Europejska Deklaracja w sprawie soi

Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii podpisanej wczoraj, na marginesie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.

Zwiększenie upraw soi jest zgodne z Agendą 2030 ONZ oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju UE. Jest to działanie ukierunkowane na stworzenie bardziej zrównoważonych i odpornych systemów rolniczych w Europie.

– Zwiększenie w Europie produkcji soi i roślin strączkowych jest bardzo potrzebne.  Przyczyni się ono do zróżnicowania upraw, zapobiegania degradacji gleb i zwiększenia bioróżnorodności – powiedział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który w imieniu Polski podpisał Europejską Deklarację.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami wolnymi od GMO, sygnatariusze zobowiązali się także do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić konsumentom możliwie jak najszerszy wybór żywności i pasz wolnych od GMO.

Kraje, które podpisały Deklarację będą wspierać dalszy rozwój rynku soi uprawianej w sposób zrównoważony i niezmodyfikowanej genetycznie, a także jej produktów, oraz ustanowią transparentne systemy etykietowania takich produktów.

Polska poparła inicjatywę podpisania deklaracji mającej ma na celu popularyzację i wspieranie działań na rzecz zwiększania uprawy roślin białkowych w Europie już 12 czerwca br., podczas posiedzenia Rady AGRIFISH.

Polska prowadzi intensywne prace w celu zwiększenia udziału rodzimych roślin strączkowych w produkcji białka paszowego z wykorzystaniem rodzimych roślin strączkowych, takich jak np. groch, łubiny, bobik oraz soja. Każdego roku odnotowuje się w badaniach urzędowych wzrost liczby odmian roślin strączkowych, a nowe ulepszone odmiany, wpisywane są corocznie do Krajowego Rejestru. W Krajowym Rejestrze znajdują się łącznie 93 odmiany roślin strączkowych, z czego w 2017 r. zostało wpisanych 6 odmian soi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *