Europarlament za wzmocnieniem pozycji rolników

Parlament Europejski poparł dyrektywę mającą wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności, aby wielkie sieci handlowe czy przetwórcy nie stosowali wobec nich nieuczciwych praktyk handlowych.

Zmiana przepisów uniemożliwić ma praktyki stosowane przez korporacje wobec rolników jak: opóźnianie płatności za łatwo psujące się produkty, anulowanie zamówień w ostatniej chwili, jednostronne zmiany warunków umowy, zmiany zamówienia z mocą wsteczną, odmowy zawarcie pisemnej umowy z dostawcą czy niewłaściwe wykorzystanie informacji poufnych.

Za zmianą przepisów zagłosowało 589 europarlamentarzystów, 72 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

By dyrektywa o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych mogła zacząć obowiązywać musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzona przez Radę. Państwa UE będą miały dwa lata na wprowadzenie ich do prawa krajowego. Nowe zasady powinny być stosowane 30 miesięcy po wejściu w życie.

„Dawid w końcu pokonał Goliata. Uczciwość, zdrowsza żywność i prawa socjalne ostatecznie zwyciężyły nad nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu dostaw żywności. Po raz pierwszy w historii UE rolnicy, producenci żywności i konsumenci nie będą już zastraszani przez wielkich graczy” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym PE sprawozdawca Paolo De Castro (Socjaliści i Demokraci).

„To wielki sukces dla wszystkich Europejczyków. To jest UE, którą popieramy: UE, która wpływa na codzienne życie ludzi, eliminując nierówności i walcząc o zdrowie obywateli, środowisko i sprawiedliwość” – dodał.

Nowe przepisy będą chronić małych, średnich i średnich dostawców o rocznych obrotach poniżej 350 milionów euro. Dostawcy ci zostaną podzieleni na pięć podkategorii (z obrotami poniżej 2 mln euro, 10 mln euro, 50 mln euro, 150 mln euro i 350 mln euro), przy czym najszersza ochrona przysługiwać będzie tym najmniejszym.

Wśród nieuczciwych praktyk handlowych, których zakaże dyrektywa są m.in. groźby odwetu wobec dostawców, na przykład usunięcia ich produktów lub opóźnienia płatności, aby ukarać ich za składanie skarg.

Kupujący nie będą już też mogli żądać od dostawców płatności za pogorszenie lub utratę produktów w siedzibie nabywcy, chyba że jest to spowodowane zaniedbaniem dostawców. Zakazane będą też praktyki zwracania niesprzedanych produktów dostawcy bez płacenia za nie czy zmuszania dostawców do płacenia za reklamę produktów chyba że strony uzgodniły to wcześniej w umowie.

Dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie będą musiały wyznaczyć jeden lub więcej organów odpowiedzialnych za egzekwowanie nowych przepisów. W przypadku istnienia kilku urzędów w tym samym kraju, które mogłyby się tym zajmować, konieczne będzie wskazanie jednego punktu kontaktowego. Organy egzekucyjne będą mogły wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi i nakładać grzywny.

Rolnicy będą mogli wybrać, czy składają skargę w swoim kraju czy też w państwie, w którym dochodzi do zakazanych praktyk.

Według szacunków Komisji Europejskiej, MŚP z sektora rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w UE tracą od 2,5 do 8 miliardów euro rocznie (1 – 2 proc. ich obrotów) z powodu nieuczciwych praktyk handlowych.

js/
http://kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *