Energetycy i leśnicy wspólnie dbają o bezpieczeństwo energetyczne

Przedstawiciele Energi Operatora spotkali się z przedstawicielami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka, Piły, Gdańska i 45 podległych im nadleśnictw. Cel: poprawa współpracy w zakresie działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej.

– Infrastruktura energetyczna jest obecna również w przestrzeni leśnej, dlatego bardzo ważna jest współpraca służb leśnych i energetycznych na naszym wspólnym terenie –  mówi Wojciech Osuch, naczelnik Wydziału Ochrony Lasów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. – Wśród wielu naszych obowiązków jest również bezpieczeństwo pożarowe lasów. Posiadamy wiele narzędzi i sposobów monitorowania tego ryzyka w lesie. Dzięki ułatwionemu kontaktowi z energetykami, możliwe będzie szybsze i bezpieczniejsze podjęcie akcji gaśniczej. Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych pracowników patrolujących i pracujących w terenie, ale też dostrzegamy naszą rolę w dbaniu o komfort dostaw energii dla odbiorców.

Spotkanie odbyło się w Orzechowie k. Ustki. Pracownicy Energi Operatora zapoznali leśników m.in. z najważniejszymi aspektami prowadzenia bezpiecznych działań w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, działalności eksploatacyjnej oraz procesem lokalizacji zdarzeń awaryjnych i postępowania usprawniającego usuwanie skutków awarii. Zaprezentowany został także program kablowania linii na obszarze terenów leśnych i prace w technologii PPN (prace pod napięciem), włącznie z prezentacją specjalistycznego sprzętu.

Spotkania z leśnikami weszły do grona dobrych praktyk współpracy. Wcześniej odbyło się także spotkanie w Płocku. Zarówno spotkanie w Płocku, jak i Koszalinie pokazały, że przy wielu zadaniach energetycy i leśnicy mogą sobie wzajemnie pomagać.

 ***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *